COLLECTIEVE INKOOP

Heel Houten IsoleertNu verlengd tot 1 maart 2021: HEEL HOUTEN ISOLEERT Collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen (vloer-, glas– en spouwmuurisolatie).

HIER AANMELDEN

Klik hier voor bewonersvragen en antwoorden over Heel Houten Isoleert tijdens de online infobijeenkomst van 1 februari 2020.

Keuzehulp
Voor meer informatie en hulp bij het kiezen van de geschikte isolatiemaatregel voor jouw huis kun je onze keuzehulp gebruiken. Keuzehulp isolatie

Geld besparen door energie te besparen met collectieve inkoopacties
EnergieRijk Houten organiseert regelmatig collectieve inkoopacties. Samen inkopen, kan collectief voordeel opleveren. We zetten de voordelen op een rij:

– Natuurlijk gaat dit voor een belangrijk deel over een goede prijs of een korting.

Daarnaast zit het collectieve voordeel ook in andere zaken zoals

– Het uitzoekwerk naar een goede leverancier en geschikte materialen wordt voor je gedaan door deskundige vrijwilligers en energieambassadeurs met technische achtergrond en dit
– bespaart de bewoner veel tijd en energie;
– voorkomt dat bewoner verkeerde beslissing neemt door gebrek aan specifieke kennis;
– voorkomt dat hele traject voorafgaand aan aanbrengen tot een onoverzichtelijk of lange termijn project wordt.

– Je kunt je ervaringen kunt delen en profiteren van ervaringen van buurt- en dorpsgenoten (met vergelijkbare woningen).

Onafhankelijk en belangeloos
We werken voor collectieve inkoopacties samen met het -nieuwe- regionale energieloket jouwshuisslimmer.nl. Wist je dat jouwhuisslimmer.nl sinds 2018 hét loket is voor 15 samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht en dat dit loket volledig door hen gefinancierd wordt? Noch het loket, noch wij, als inwonersinitiatief, ontvangen commissie van de deelnemende bedrijven. Al het voordeel is voor de deelnemende inwoners. Als EnergieRijk Houten vinden wij het belangrijk om onafhankelijk en belangeloos te kunnen opereren.

Selectiecriteria leveranciers
Bij ieder collectief aanbod motiveren wij de keuze voor de betreffende leverancier/installateur. Deze keuze komt tot stand door een aantal selectiecriteria te hanteren. Deze criteria zijn:
– een goede prijs en een aantrekkelijk aanbod;
– kwaliteit (materiaal en service);
– een duidelijke offerte;
– certificering van materialen, bedrijfsvoering en werkzaamheden;
– aangesloten zijn bij brancheorganisaties/ garantietermijnen;
– service & klachtenafhandeling;
– duidelijke manier van communiceren;
– goede referenties;
– zo lokaal mogelijk;
– duurzaamheid en verwijderbaarheid van het materiaal (indien van toepassing).

We streven er naar om per maatregel/aanbod drie tot vijf bedrijven te selecteren die we vervolgens op basis van bovenstaande criteria onderzoeken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.

Collectief aanbod isolatie via Heel Houten Isoleert
De huidige collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen (vloer spouwmuurglas) winter 2020-2021 loopt tot 1 maart 2021.
Voor deze actie werken we deels met nieuwe aanbieders (glas) en deels met aanbieders waar we eerder mee werkten (vloer en spouwmuur).

HIER AANMELDEN

Evaluatie
Na afloop van een collectieve inkoopactie evalueren we met de bewoners die deelnamen aan de actie hun ervaringen. Op basis hiervan kan de selectie van een leverancier bij een volgende actie aangepast worden of kan besloten worden dezelfde leverancier nogmaals te benaderen. Lees hier een samenvatting van de evaluatie van de collectieve inkoopactie voorjaar 2020.

Collectief aanbod zonnepanelen
De collectieve inkoopactie zonnepanelen liep van half maart tot 30 juni 2020 en was zeer succesvol. De komende tijd zullen we deze actie evalueren om in de nabije toekomst een nieuwe actie op te starten zodat nog meer inwoners van Houten zelf zonne-energie kunnen gaan opwekken op hun dak.

Ervaringen met leveranciers?
Wij ontvangen graag je feedback/ervaringen mbt het offerte- en uitvoeringstraject van de leveranciers. Heb je een opmerking? Klik dan hier om een mail te sturen.
We zullen zo gewenst dan contact met je opnemen.