Let op: aanmelden voor warmtescan winter 2021-2022 is niet meer mogelijk:
Vanwege de vele aanmeldingen is de wachtlijst voor deze winter (2021-2022) helaas vol. Je kunt je dus voorlopig NIET aanmelden.

We kunnen pas werken bij temperaturen onder de 5 graden en bij juiste weersomstandigheden. Ook zijn we afhankelijk van eventuele COVID regels. Zodra het mogelijk is gaan we starten met scannen.

Wat is een warmtescan?
Bij een warmtescan wordt er via infraroodbeelden gescand op warmtelekken en koudebruggen. Er worden buiten infraroodfoto’s gemaakt terwijl het binnen warm is. De infrarood-scans laten zien welke delen van het huis warmer zijn ten opzichte van andere delen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien of isolatie-materiaal is verzakt, of er ergens kieren zitten waar de warmte weg sijpelt of dat ramen veel warmte afstaan naar buiten. Dit soort informatie kan helpen inzicht te geven waar je kunt beginnen met energie besparen.

Wat levert een warmtescan je als bewoner op?
De resultaten van de warmtescan worden verwerkt in een rapportage. Met deze informatie is het voor bewoners vervolgens gemakkelijker om isolatie- of andere maatregelen te nemen om de warmte- en koudehuishouding optimaal te regelen in hun huis.

Hoe gaat een warmtescan in zijn werk en wat kost het?
Na aanmelding krijg je, als de weersomstandigheden goed zijn voor het maken van een warmtescan, een datumlijst om aan te geven wanneer je aanwezig bent. Vervolgens krijg je een dag voordat we langskomen bericht en het verzoek om je thermostaat minimaal 3 uur van te voren op 21 graden te zetten, alle radiatoren in je huis open te draaien, de gordijnen open te laten en alle binnendeuren open te zetten. Dit om te zorgen dat je huis zo gelijkmatig mogelijk verwarmd is.
Na afloop wordt er een rapport samengesteld dat enkele weken later (en na betaling) per email wordt toegezonden.
De kosten zijn € 20,- per woning.

Wie doet de warmtescan?
In de gemeente Houten hebben we 12 vrijwilligers die gezamenlijk het Houtense warmtescanteam vormen. Dit zijn vrijwilligers van Energierijk Houten en De Hoeven Energie, beiden inwonersinitiatieven. Eind 2018 hebben 9 nieuwe vrijwilligers een opleiding gevolgd voor het maken van warmtescans. We hebben momenteel drie infraroodcamera’s beschikbaar.

Lees hier een artikel over Grip op je gasverbruik met een warmtescan dat in maart 2020 ook op de Duurzaamheidspagina van ‘t Groentje stond.

Aanmelden?
We hebben momenteel een aanmeldstop i.v.m. zeer lange wachtlijst.