* EnergieRijke Burendag 2023

 

 

 

 

Afgelopen juli hebben EnergieRijke bewonersteams in de Hagen en de Sloten een buurt-enquête uitgezet onder alle bewoners uit hun wijk (huurders en huiseigenaren). Zo kregen ze info over de wensen & ideeën voor het duurzamer maken van de woningen en de wijk. Met de antwoorden kan het bewonersteam bepalen hoe ze in de wijk aan de slag willen met elkaar.

Burendag 2023
Om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen over de rapportages die gedeeld zijn, gingen de diverse EnergieRijke wijkteams op pad met het mobiele EnergieBespaarCafé van EnergieRijk Houten. Ze waren in de Hagen en de Sloten, waar ze aansloten bij activiteiten ter ere van Burendag 2023.
Daarnaast was het mobiele EnergieBespaarCafé op Burendag ook in de Oorden en de Campen om samen met energieambassadeurs en energiebespaarcoaches met buurtbewoners te praten over energie besparen, isoleren, ventileren, warmtepompen, zonnepanelen en andere EnergieRijke onderwerpen. En dat leverde heel wat goede gesprekken op.

EnergieRijke Hagen
In de Hagen vulde ruim een kwart van alle adressen (405) in de Hagen de enquête in. De uitkomsten zijn interessant en laten zien dat huiseigenaren met de toekomst bezig zijn: 78% van de huiseigenaren (met een woning voor 2010) heeft interesse in een warmtepomp en/of een collectieve warmte-oplossing. 81% heeft interesse in het energieneutraal maken van de woning. Men is actief bezig met isoleren en besparen. Ook huurders zijn al flink aan het energie besparen met eenvoudige maatregelen. Ook is er veel draagvlak voor het EnergieRijke bewonersinitiatief dat samenwerkt met Het Lokaal.

EnergieRijke Sloten
In de Sloten vulde 22% van de 457 adressen de vragenlijst in. Bijna alle respondenten hebben al een of meer maatregelen genomen om energie te besparen. De interesse in andere maatregelen is ook erg groot. Het onderwerp leeft dus zeker in de wijk. Er is vooral veel belangstelling voor een duurzaam alternatief voor de (hetelucht-) verwarming en voor de subsidiemogelijkheden die er zijn om maatregelen te nemen.

Wat gaan we doen?
Genoeg reden dus om in beide wijken door te pakken met gezamenlijke activiteiten om buurtbewoners samen verder te helpen. Binnenkort maken de teams vervolgacties en plannen bekend. Je leest hier meer over op de wijkpagina’s onder www.energierijkhouten.nl/mijnbuurt.