Startwijken Houten aardgasvrij: De Oorden en het Oude Dorp

Op 9 maart 2021 is de Houtense Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn nog geen wijken aangewezen die voor 2030 van het aardgas afgaan, wel is een aantal startwijken aangewezen waar wordt gestart met isoleren of waar aanvullend onderzoek nodig is. Eén van de startwijken die is gedefinieerd in de TVW is Oude Dorp/Oorden.

‘Veel woningen en gebouwen in Houten-Noord zijn nog niet goed geïsoleerd. Isolatie is een onmisbare eerste stap op weg naar aardgasvrij. Goed geïsoleerde gebouwen verbruiken minder aardgas én zorgen voor meer comfort. In de Transitievisie Warmte staat dat de gemeente gaat samenwerken om de komende jaren in het Oude Dorp en in de wijk de Oorden aan de slag te gaan met buurtisolatieplannen’.

Op 13 januari 2021 is hierover in samenwerking met EnergieRijk Houten een avond georganiseerd.
De presentatie van EnergieRijk Houten kun je hier terugvinden.

Wil je samen met een groepje buurtbewoners een wijkinitiatief opzetten? Dingen uitzoeken die specifiek van toepassing zijn op de huizen in jullie buurt/wijk? En kijken welke gezamenlijke acties jullie daarop kunnen ondernemen om zo kennis te delen en wellicht ook een financieel voordeel te hebben bij een collectieve inkoopactie?
Bij EnergieRijk helpen we jullie graag met raad en daad.

Neem contact met ons op via onderstaand aanmeldformulier: