Startwijken Houten aardgasvrij: De Oorden en het Oude Dorp

In het traject van concept Transitievisie Warmte naar de definitieve visie waarover de raad op 9 maart 2021 een besluit neemt gaat de gemeente Houten in gesprek met bewoners en ondernemers uit het Oude Dorp, de wijk de Oorden en Houten-Zuid (het deel dat niet is aangesloten op het warmtenet). In de Transitievisie Warmte staat namelijk dat de gemeente in deze wijken zal  starten met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Voor de Oorden en het Oude Dorp houdt dit het volgende in:
‘Veel woningen en gebouwen in Houten-Noord zijn nog niet goed geïsoleerd. Isolatie is een onmisbare eerste stap op weg naar aardgasvrij. Goed geïsoleerde gebouwen verbruiken minder aardgas én zorgen voor meer comfort. In de Transitievisie Warmte staat dat de gemenete gaat samenwerken om de komende jaren in het Oude Dorp en in de wijk de Oorden aan de slag te gaan met buurtisolatieplannen’. Op 13 januari is hierover in samenwerking met EnergieRijk Houten een avond georgansieerd.

De presentatie van EnergieRijk Houten kun je hier terugvinden.

Wil je samen met een groepje buurtbewoners een wijkinitiatief opzetten? Dingen uitzoeken die specifiek van toepassing zijn op de huizen in jullie buurt/wijk? En kijken welke gezamenlijke acties jullie daarop kunnen ondernemen om zo kennis te delen en wellicht ook een financieel voordeel te hebben bij een collectieve inkoopactie?
Bij EnergieRijk helpen we jullie graag met raad en daad.

Neem contact met ons op via onderstaand aanmeldformulier: