Energiek en Opgewekt Eiland van Schalkwijk

Een aantal inwoners van Schalkwijk is in december 2018 bij elkaar gekomen om een eerste stap te zetten om een energie-initiatief op te zetten op het Eiland van Schalkwijk.
Als je bij wilt dragen aan het verder ontwikkelen van dit initiatief, neem dan contact op met Elly Kool, 06-53748466.

28 okober kwamen ruim dertig inwoners van het Eiland van Scjhalkwijk en Houten naar de Wiese om van alles te weten te komen over vocht. Ongewenst vocht in de woning, dat leidt tot vochtproblemen. De vraag was hoe men Grip op vocht kon krijgen. Frans Versteeg gaf inzicht en tips. Lees hier het verslag.

Op 2 mei 2019 hebben Frans Versteeg en Rianne de Beer zo’n 20 bewoners van het Eiland van Schalkwijk verder wegwijs gemaakt in welke stappen te nemen bij het verduurzamen van de oudere woningen. Deelnemers zijn enthousiast en willen verder. 28 mei zal een volgende bijeenkomst plaats vinden waar Frans de grondbeginselen van het isoleren zal bespreken en waar ook Rianne weer een bijdrage aan zal leveren. Bewoners die er de vorige keer niet bij waren, maar interesse hebben kunnen contact opnemen met Elly Kool, 06-53748466.

Op 28 maart organiseerde Energiek en Opgewekt Eiland van Schalkwijk i.s.m. EnergieRijk Houten en Opgewekt Houten een eerste avond over energiebesparing en collectieve energie-opwekking voor inwoners van het Eiland van Schalkwijk.

http://energierijkhouten.nl/wp-content/uploads/2019/10/Waaier-duurzaamheid-2019.pdf