Duurzame energie-opwek

Energiemaatregelen stap 6 – Duurzame Energieopwekking

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De meest gebruikte vormen van duurzame energie zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Duurzame energie kan geoogst worden met biomassacentrales, waterkrachtcentrales, windturbines, zonnepanelen en -collectoren en geothermische centrales. Kernenergie wordt niet als duurzame energie beschouwd gezien de afvalproblematiek.

Voor je eigen woning kun je denken aan:

• Zonne-/PV-panelen;
• Zonneboiler;
• Eventueel een kleine windmolen. Lees hier meer;
• Mogelijkheden via de postcoderoosregeling voor zon-PV. De coöperatie Opgewekt Houten biedt hiertoe mogelijkheden.

Van 20 april tot en met 31 oktober 2022 kun je gebruik maken van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen op eigen dak via EnergieRijk Houten. Klik op de link om meer te lezen over zonne-energie en de collectieve aanbieding Heel Houten in de Zon 2022.
Wel zonne-energie maar niet op eigen dak? Kijk dan wat de Coöperatie Opgewekt Houten of de Coöperatie Duurzaam Eiland voor je kunnen betekenen.
Ook voor huurders bij Viveste zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen huurdak of op een collectief dak. Lees hier meer of bekijk de Groentje-pagina over dit onderwerp.