Op 11 maart organiseerden EnergieRijk Houten en Opgewekt Houten een thema-avond over het opwekken en gebruik van zonne-energie op eigen of collectief dak. Via het programma hieronder zijn de presentaties terug te lezen.

11 maart was ook de start voor de succesvolle collectieve inkoopactie voor zonnepanelen op eigen dak, speciaal voor inwoners van de gemeente Houten. Deze actie liep t/m juni 2020. Deze actie zal nu geevalueerd worden en uiterlijk in het voorjaar van 2021 hopen we de volgende collectieve inkoopactie zonnepanelen op eigen dak te kunnen starten.

 

 

Programma:
* Welkom en algemene informatie over EnergieRijk Houten
* Introductie gemeente: Houten energieneutraal 2040
* Wat is zonne-energie en hoe werkt het?
* Ervaringsverhaal van bewoner met zonnepanelen
* Hoe zit het met zonnepanelen op eigen dak?
* Mogelijkheden voor zonne-energie vanaf een collectief dak via Coöperatie Opgwekt Houten