COLLECTIEVE INKOOP

Keuzehulp
Voor meer informatie en hulp bij het kiezen van de geschikte isolatiemaatregel voor jouw huis kun je onze keuzehulp gebruiken. Keuzehulp isolatie

Geld besparen door energie te besparen met collectieve inkoopacties
EnergieRijk Houten organiseert regelmatig collectieve inkoopacties. Samen inkopen, kan collectief voordeel opleveren. We zetten de voordelen op een rij:

– Natuurlijk gaat dit voor een belangrijk deel over een goede prijs of een korting.

Daarnaast zit het collectieve voordeel ook in andere zaken zoals

– Het uitzoekwerk naar een goede leverancier en geschikte materialen wordt voor je gedaan door deskundige vrijwilligers en energieambassadeurs met technische achtergrond en dit
– bespaart de bewoner veel tijd en energie;
– voorkomt dat bewoner verkeerde beslissing neemt door gebrek aan specifieke kennis;
– voorkomt dat hele traject voorafgaand aan aanbrengen tot een onoverzichtelijk of lange termijn project wordt.
– Je kunt je ervaringen delen en profiteren van ervaringen van buurt- en dorpsgenoten (met vergelijkbare woningen).

Onafhankelijk en belangeloos
We werken voor collectieve inkoopacties samen met het -nieuwe- regionale energieloket jouwshuisslimmer.nl. Wist je dat jouwhuisslimmer.nl sinds 2018 hét loket is voor 15 samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht en dat dit loket volledig door hen gefinancierd wordt? Noch het loket, noch wij, als inwonersinitiatief, ontvangen commissie van de deelnemende bedrijven. Al het voordeel is voor de deelnemende inwoners. Als EnergieRijk Houten vinden wij het belangrijk om onafhankelijk en belangeloos te kunnen opereren.

Selectiecriteria leveranciers
Bij ieder collectief aanbod motiveren wij de keuze voor de betreffende leverancier/installateur. Deze keuze komt tot stand door een aantal selectiecriteria te hanteren. Deze criteria zijn:
– een goede prijs en een aantrekkelijk aanbod;
– kwaliteit (materiaal en service);
– een duidelijke offerte;
– certificering van materialen, bedrijfsvoering en werkzaamheden;
– aangesloten zijn bij brancheorganisaties/ garantietermijnen;
– service & klachtenafhandeling;
– duidelijke manier van communiceren;
– goede referenties;
– zo lokaal mogelijk;
– duurzaamheid en verwijderbaarheid van het materiaal (indien van toepassing).

We streven er naar om per maatregel/aanbod drie tot vijf bedrijven te selecteren die we vervolgens op basis van bovenstaande criteria onderzoeken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.

Collectief aanbod isolatie – Heel Houten Isoleert
De zomeractie Heel Houten Isoleert 2022 is afgesloten.

Heel Houten Isoleert winter 2022
Per 1 oktober start de winteractie met dezelfde leverancier voor spouwmuurisolatie en twee leveranciers voor vloerisolatie. De prijzen zijn wel aangepast. De prijzen en voorwaarden zijn geldig t/m 31 december 2022. In de loop van december wordt bekeken of de actie in het voorjaar van 2023 voortgezet kan worden en met welke prijzen en voorwaarden.
Nieuw deze winter is een collectieve actie voor zonwering. Ook dit aanbod is vooralsnog tegen deze voorwaarden geldig t/m 31 december 2022.

De collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen (vloerspouwmuurglas) najaar-winter 2021-2022 liep van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 en wordt momenteel geëvalueerd.

Evaluatie Heel Houten Isoleert
Na afloop van een collectieve inkoopactie evalueren we met de bewoners die deelnamen aan de actie hun ervaringen. Op basis hiervan kan de selectie van een leverancier bij een volgende actie aangepast worden of kan besloten worden dezelfde leverancier nogmaals te benaderen.
Evaluatie collectieve inkoopactie isolatie voorjaar 2020.
Evaluatie collectieve inkoopactie isolatie winter 2020-2021.

Collectief aanbod zonnepanelen – Heel Houten in de Zon
De inkoopactie zonnepanelen 2022 is gesloten per 1 oktober 2022 in verband met het grote aantal aanmeldingen. Hierdoor dreigen te lange doorlooptijden te ontstaan en lopen de wachttijden op levering van de materialen en plaatsing van de panelen snel op.
De inkoopacties 2021 en 2022 worden geëvalueerd en binnenkort kun je hier de resultaten lezen.

Evaluatie Heel Houten in de Zon
Na afloop van een collectieve inkoopactie evalueren we met de bewoners die deelnamen aan de actie hun ervaringen. Op basis hiervan kan de selectie van een leverancier bij een volgende actie aangepast worden of kan besloten worden dezelfde leverancier nogmaals te benaderen.
Evaluatie inkoopactie zonnepanelen voorjaar 2020.

Ervaringen met leveranciers?
Wij ontvangen graag je feedback/ervaringen m.b.t. het offerte- en uitvoeringstraject van de leveranciers. Heb je een opmerking? Klik dan hier om een mail te sturen.
We zullen zo gewenst dan contact met je opnemen.