Collectieve inkoop

Heel Houten Isoleert COLLECTIEVE INKOOP

Op zoek naar een goede leverancier? Weten wat het juiste materiaal en het effect van een bepaalde isolatiemaatregel is? Zie je door de bomen het bos niet meer en weet je niet waar je moet beginnen met het isoleren van je huis of het accepteren van een offerte voor zonnepanelen?

EnergieRijk Houten organiseert regelmatig collectieve inkoopacties. Samen inkopen, kan collectief voordeel opleveren maar er zijn meer redenen waarom een collectieve inkoopactie jouw op weg kan helpen:

Geld besparen door energie te besparen met collectieve inkoopacties 
Bij collectieve inkoop denk je misschien in de eerste plaats aan een scherpe prijs of collectieve korting. En dat is zeker ook een van de selectiecriteria. Alhoewel het in deze hectische tijden vooral gaat om een eerlijke prijs.

Daarnaast zit het collectieve voordeel ook in andere zaken zoals:

– Het uitzoekwerk naar een goede leverancier en geschikte materialen wordt voor je gedaan door deskundige vrijwilligers en energieambassadeurs met technische achtergrond en dit
– bespaart de bewoner veel tijd en energie;
– voorkomt dat bewoner verkeerde beslissing neemt door gebrek aan specifieke kennis;
– voorkomt dat hele traject voorafgaand aan aanbrengen tot een onoverzichtelijk of lange termijn project wordt.
– Je kunt je ervaringen delen en profiteren van ervaringen van buurt- en dorpsgenoten (met vergelijkbare woningen).

Onafhankelijk en belangeloos
We werken voor collectieve inkoopacties samen met het regionale energieloket jouwshuisslimmer.nl. Wist je dat jouwhuisslimmer.nl sinds 2018 hét loket is voor 15 samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht en dat dit loket volledig door hen gefinancierd wordt? Noch het loket, noch wij, als inwonersinitiatief, ontvangen commissie van de deelnemende bedrijven. Al het voordeel is voor de deelnemende inwoners. Als EnergieRijk Houten vinden wij het belangrijk om onafhankelijk en belangeloos te kunnen opereren.

Selectiecriteria leveranciers
Bij ieder collectief aanbod motiveren wij de keuze voor de betreffende leverancier/installateur. Deze keuze komt tot stand door een aantal selectiecriteria te hanteren. Deze criteria zijn:
– een goede prijs en een aantrekkelijk aanbod;
– kwaliteit (materiaal en service);
– een duidelijke offerte;
– certificering van materialen, bedrijfsvoering en werkzaamheden;
– aangesloten zijn bij brancheorganisaties/ garantietermijnen;
– service & klachtenafhandeling;
– duidelijke manier van communiceren;
– goede referenties;
– zo lokaal mogelijk;
– duurzaamheid en verwijderbaarheid van het materiaal (indien van toepassing).

We streven er naar om per maatregel/aanbod drie tot vijf bedrijven te selecteren die we vervolgens op basis van bovenstaande criteria onderzoeken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.

Collectieve inkoop zonnepanelen – HEEL HOUTEN IN DE ZON
De collectieve inkoopactie voor zonnepanelen 2023 loopt nog van september t/m november 2023 door.

Evaluatie Heel Houten in de Zon
Na afloop van een collectieve inkoopactie evalueren we met de bewoners die deelnamen aan de actie hun ervaringen. Op basis hiervan kan de selectie van een leverancier bij een volgende actie aangepast worden of kan besloten worden dezelfde leverancier nogmaals te benaderen. De inkoopacties 2021 en 2022 worden geëvalueerd en binnenkort kun je hier de resultaten lezen.
Evaluatie inkoopactie zonnepanelen voorjaar 2020.

Keuzehulp
Voor meer informatie en hulp bij het kiezen van de geschikte isolatiemaatregel voor jouw huis kun je onze keuzehulp gebruiken. Keuzehulp isolatie
Collectief aanbod isolatie – Heel Houten Isoleert

WINTERACTIE – HEEL HOUTEN ISOLEERT
In oktober 2023 start de volgende collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen.

Evaluatie Heel Houten Isoleert
Na afloop van een collectieve inkoopactie evalueren we met de bewoners die deelnamen aan de actie hun ervaringen. Op basis hiervan kan de selectie van een leverancier bij een volgende actie aangepast worden of kan besloten worden dezelfde leverancier nogmaals te benaderen.

Evaluatie collectieve inkoopactie winter 2022-2023
Evaluatie collectieve inkoopactie isolatie winter 2020-2021.
Evaluatie collectieve inkoopactie isolatie voorjaar 2020.

Ervaringen met leveranciers?
Wij ontvangen graag je feedback/ervaringen m.b.t. het offerte- en uitvoeringstraject van de leveranciers. Heb je een opmerking? Klik dan hier om een mail te sturen.
We zullen zo gewenst dan contact met je opnemen.