over isolatie

Veelgestelde vragen over isolatie

Vraag: Waarom investeren in isolatie?
• Lagere energierekening.
• Meer comfort: Isolatie maakt je huis comfortabeler. Verhoging van comfort is soms moeilijk onder woorden te brengen. Aspecten kunnen zijn:
– ’s Winters minder of geen koudeval bij grote raampartijen, waardoor je dichter bij de ramen kunt zitten.
– Het huis wordt ‘groter’ omdat meer ruimtes een behaaglijk klimaat houden.
– Het huis koelt ‘s nachts minder af
– Niet verwarmde ruimtes worden ook minder koud en minder vochtig.
– Minder koude plekken waar condens kan ontstaan met schimmel, ‘het weer’ en muffe geur als resultaat.
– ’s Zomers is je huis koeler.
• Vermindering van eventuele geluidsoverlast.
• Een gezonder binnenklimaat.
• Verlaging van je CO2-uitstoot.
• Voorbereid op lage temperatuurverwarming(LTV), die nodig is bij het gebruik van een warmtepomp.
• De kwaliteit en de waarde van de woning nemen toe.

Vraag: Wat zijn Rc – U – en ZTA – waarden?
De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolerende werking (R= warmteweerstand, c= constructie)
De U-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt, deze wordt gebruikt voor ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking.
Voor een constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn.
De ZTA-waarde (=zon toetredingsfactor) staat voor het percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt. Hoe hoger de ZTA hoe meer toetreding. Dit kan zowel een gunstig effect zijn (’s winters) als ongunstig (’s zomers: teveel warmte).

Vraag: Wanneer kan ik geen HR+++ glas installeren in mijn woning?
Voor HR+++ glas is vaak te weinig ruimte in de bestaande sponningen en bovendien kan het te zwaar zijn. Los hiervan is HR+++ glas niet aan te raden in slecht- of niet-geïsoleerde kozijnen omdat via deze kozijnen de bespaarde warmte zal weglekken.