Op dit moment zijn er via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) twee belangrijke subsdies beschikbaar voor verduurzamende maatregelen aan je eigen woning:

* SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

Sinds september 2019 staat deze subsidie voor eigenaar-bewoners weer open voor aanvragen. Van het bedrag van 84 miljoen, was per 1 juni nog ruim 65 miljoen over, maar wacht niet te lang want op=op!

Bovendien is deze regeling van 1 juni t/m 31 december 2020 extra aantrekkelijk gemaakt doordat je in die periode niet 20% maar ongeveer 30% van je investering terugkrijgt. Het kabinet wil zo huiseigenaren en VvE’s in deze onzekere tijden extra helpen bij het verduurzamen van hun woning.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking voor deze subsidie te komen zijn:
• Je bent zowel eigenaar als bewoner van het huis
• Je hebt minimaal twee grote energiebesparende maatregelen uitgevoerd
• Je vraagt de subsidie aan nadat je de maatregelen uitgevoerd en betaald hebt
• Je hebt nog niet eerder subsidie ontvangen via de SEEH regeling

Tips:
• Ook voor VvE’s.

• Eerst weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor jouw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan, ook dit valt binnen de subsidie.

• Check of je ook in aanmerking komt voor aanvullende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket voor je gehele woning, want de subsidie wordt slechts eenmaal per woning verstrekt.

Alle voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

* INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug. Voor 2020 is er 100 miljoen voor deze subsitie beschikbaar.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking voor deze subsidie te komen zijn:
• Je hebt een geldig burgerservicenummer (BSN)
• Je vraagt de subsidie aan nadat je het apparaat hebt aangeschaft, betaald en geïnstalleerd
• De subsidieaanvraag moet binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat gedaan worden
• Je kunt voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar dan dien je wel voor elk apparaat een aparte aanvraag in

Lees alles over de ISDE en de voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid. Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.