Ventilatie

Mijn huis – Stap 3 – Ventilatie

Isolatie gaat hand in hand met ventilatie. Bij oudere, niet geïsoleerde woningen (tot de 70-er jaren) was ventilatie nog geen item. De benodigde frisse lucht kwam door alle kieren, naden en ramen makkelijk naar binnen. Afvoer van lucht ging vaak via de trekkanalen van kachels. Met het isoleren van woningen kwam goed ventileren ook meer in de belangstelling. Slechte ventilatie leidt namelijk tot een te hoog vocht- en CO2-gehalte, tot muffe geuren en schimmel, fijnstof, ophoping van gassen enzovoorts. Men bedacht daarom muur- en raamroosters om verse lucht aan te voeren en mechanische ventilatie voor de afvoer.

Hoe beter een woning wordt geïsoleerd, des te belangrijker een goede ventilatie wordt. Een kierdicht en zeker een bouwkundig luchtdicht huis kan niet zonder goede ventilatie. Dit kan met zelfregelende ventilatieroosters, met mechanische ventilatie, met handbediende of vraaggestuurde CO2– en vochtregulatie of met balansventilatie.

In Houten zijn veel woningen uitgerust met mechanische ventilatie. Het is belangrijk de mechanische ventilatie boxen de ventielen regelmatig te controleren op de juiste werking en zo nodig schoon te maken. Mocht de mechanische ventilatie aan vervanging toe zijn, dan is een box met CO2 -sensor en luchtvochtigheidssensor een goed alternatief.

Bij een ingrijpende verbouwing is decentrale balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) een optie. Dit beperkt het warmteverlies. Een verdere ontwikkeling is de vraag gestuurde balansventilatie unit die per zone de ventilatie kan regelen. De mate van ventilatie wordt dan afgestemd op de hoeveelheid vocht en CO2 in de lucht. In de nieuwbouw wordt dit veel toegepast.

Tips:
• Informatie over ventilatie in (Houtense) huizen vind je in dit informatiedocument over ventilatie en de verschillende ventilatiesystemen dat is opgesteld door de energieambassadeurs van EnergieRijk Houten.
• Nog meer weten over ventilatie? Kijk dan ook eens op de website van milieucentraal.