Startwijken Transitievisie Warmte

Startwijken Houten aardgasvrij: De Oorden en het Oude Dorp

Op 9 maart 2021 is de Houtense Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld door de gemeenteraad. Lees: TVW Houten: Op weg naar aardgasvrij wonen en werken in Houten. Daarin zijn nog geen wijken aangewezen die voor 2030 van het aardgas afgaan, wel is een aantal startwijken aangewezen waar wordt gestart met isoleren of waar aanvullend onderzoek nodig is.

Houten-zuid: Hier zijn de woningen al goed geïsoleerd en zal gekeken worden samen met de bewoners naar mogelijke en gewenste alternatieve warmte-oplossingen

Houten-noord: Hier zal het vooral gaan over samen met de bewoners zoveel mogelijk woningen zo goed mogelijk te isoleren. Dit geldt in eerste instantie voor de oudste wijken en woningen: De Oorden, het Oude Dorp en de vooroorlogse woningen in de kern en het buitengebied van de gemeente Houten: ‘Veel woningen en gebouwen in Houten-Noord zijn nog niet goed geïsoleerd. Isolatie is een onmisbare eerste stap op weg naar aardgasvrij. Goed geïsoleerde gebouwen verbruiken minder aardgas én zorgen voor meer comfort. In de Transitievisie Warmte staat dat de gemeente gaat samenwerken om de komende jaren in het Oude Dorp en in de wijk de Oorden aan de slag te gaan met buurtisolatieplannen‘.

Op dit moment start een wijkinitiatief in de Oorden samen met EnergieRijk Houten om te kijken wat er leeft onder bewoners op het gebied van het energiezuiniger maken van hun woningen. Hierbij zal ook gekeken worden naar mogelijke isolatie-oplossingen en collectieve inkoopacties isolatie. Zo kunnen de bewoners zich langzaam voorbereiden op een eventuele alternatieve warmtebron in de toekomst. De bewoners spelen hierin zelf een grote rol en hebben de regie daarvoor in eigen hand. Ze zetten samen met EnergieRijk Houten en met hulp van de gemeente deze stap.

Wil je samen met een groepje buurtbewoners een wijkinitiatief opzetten? Dingen uitzoeken die specifiek van toepassing zijn op de huizen in jullie buurt/wijk? En kijken welke gezamenlijke acties jullie daarop kunnen ondernemen om zo kennis te delen en wellicht ook een financieel voordeel te hebben bij een collectieve inkoopactie?
Bij EnergieRijk helpen we jullie graag met raad en daad.

Neem contact met ons op via onderstaand aanmeldformulier: