EnergieRijke Hagen

De EnergieRijke Hagen

Samen met de buren huizen verduurzamen, isoleren en meer energie besparen.

Deze winter in de Hagen – Het stookseizoen is weer begonnen en het EnergieRijke Hagen team heeft wat warm aanbevolen tips voor alle Gaardenbewoners. Ook gaan ze hun mede Hagenbewoners verder informeren over het isoleren, ventileren en verwarmen van de Hagen huizen met daarbij ook info over hoe je deze verduurzamingsstappen financieel aantrekkelijker kunt maken met behulp van subsidies & lenen.

2 Informatieavonden Warmte & Energie besparen in de Hagen (11 december en 18 januari) in de wijk in Het Lokaal.
Hieronder vind je via de links de presentaties van de informatieavond over verwarmen, isoleren, ventileren & subsidies.

Inhoud avond:
Welkom, programma & waarom – Margrieta Haan
Bewoners-ervarings-verhaal over isolatie huis – Stefan Garstman
– Presentatie isolatie & ventilatie – Pieter de Boer (deze is niet beschikbaar, maar klik hier voor de presentatie van Frans Termeulen op de eerste avond in december)
Warmte-opties voor de Hagen, warmtepompen en collectieve warmteopties, zonnewarmte – Ardy Notenboom
Subsidies en leningen – Katrin Larsen
– Hoe nu verder? Wie doet mee?

Informatiebrochure zonnewarmte.nl – Ramplaankwartier Haarlem

De eerste vervolgavond voor bewoners die meer willen weten over de kwartiermakersfase van het zonnewarmteproject is ondertussen geweest
Wil je meer weten, of aanhaken? Stuur een mail naar dehagen@energierijkhouten.nl

Begin december kregen bewoners in het mailbestand een nieuwsbrief en alle bewoners in de hele wijk een flyer in de bus. Met info over de informatieavonden en over besparingstips met Zet ‘m op 60.
Met het verlagen van de temperatuur van je CV-ketel kun je efficiënter stoken en dus gas en geld besparen.
Wil je een stapje verder en meteen checken of jouw huis al verwarmd kan worden met een warmtepomp? Ga dan de Zet ‘m op 50 challenge aan en check of je je huis nog warm krijgt met een CV-ketel instelling van 50 gr. C.

Eerder in de Hagen
Onze vraag ‘Vul jij ook onze buurt-enquête in?’ heeft 106 ingevulde enquêtes opgeleverd! Een mooi resultaat. De uitkomsten zijn verwerkt en kun je hieronder lezen via de knop. Binnenkort hopen we je dan ook te kunnen informeren over acties die we met en voor de buurt willen gaan doen.

Rapportage met uitkomsten enquête Hagen

oktober: overleg met geïnteresseerde en geïnspireerde bewoners over activiteiten samen met de buurt in de nabije toekomst? Wat kunnen we samen doen, wat willen we samen doen?

23 september burendag in de Hagen: Het mobiele EnergieBespaarCafé was samen met de bewoners van het EnergieRijke Hagen team aanwezig in de Hagen, bij Het Lokaal voor een praatje en informatie over alles wat er speelt op het gebied van duurzame huizen in de Hagen. Dit leverde leuke vragen en nieuw inzichten op.

 

EnergieRijke Hagen
In de loop van 2023 is een aantal bewoners van de Hagen in actie gekomen om te kijken of ze samen kunnen optrekken om hun buren en andere bewoners van de Hagen te informeren over en te helpen met het verduurzamen van hun huizen.

Ardy, Ellen, Greet, Hans, Koen, Margrieta, Piet, Sabine en Stefan, en ondertussen nog meer bewoners van de Hagen werken sinds kort samen met EnergieRijk Houten en Het Lokaal rondom verduurzaming in de Hagen.
Ze willen zich inzetten voor het energiezuiniger maken van de huizen in de Hagen met en voor buurtbewoners. Bijvoorbeeld door energiebesparende en andere verduurzamende maatregelen goed uit te zoeken, gezamenlijke inkoopacties te organiseren en informatie uit te wisselen.

Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper in actie kunnen komen en dingen kunnen bereiken voor onze huizen en woonomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie.
Ook ligt er nog een enorme uitdaging om van het gas af te gaan. Allemaal naar een warmtepomp of komt er een warmtenet in de wijk? Het is belangrijk om op tijd te weten wat de mogelijkheden zijn en daarop zelf als bewoners actie te ondernemen. Door met deze zaken aan de slag te gaan, hopen we ook meer buurtbewoners te leren kennen, van elkaar te leren en de sociale verbinding in de wijk te vergroten.

Ons doel? Energie besparen, comfort verbeteren en een bijdrage leveren aan een beter klimaat.

Buurt-enquête
We zijn begonnen met het houden van een buurt-enquête. Zo kwamen we er achter wat er leeft in onze wijk op het gebied van energie besparen en de woningen duurzamer maken. Zo konden we daarna onze activiteiten op de wensen van de bewoners afstemmen.