HEEL HOUTEN ISOLEERT – GLAS ISOLATIE collectieve inkoopactie 1 oktober 2021 – 31 maart 2022

De selectie van een goede glasleverancier die het niet te druk heeft duurt iets langer dan gedacht en daardoor duurt het rondmaken van het aanbod voor glas iets langer. Vanaf 13 oktober zal het aanbod voor glas ook lopen. We maken het bekend tijdens de informatieavond over isolatie op 13 oktober.