HEEL HOUTEN ISOLEERT – GLAS ISOLATIE collectieve inkoopactie 1 oktober 2021 – 31 december 2021

De aanbieding voor glas, liep zoals ook al eerder aangekondigd, t/m 31 december 2021. Wegens de overweldigende belangstelling is er een achterstand ontstaan in de verwerking van het uitbrengen van de offertes voor HR++beglazing door de leverancier. Deze achterstand zal begin januari door de leverancier worden ingehaald. In januari 2022 zal worden bekeken of de huidige aanbieding voortgezet kan worden per 1 februari of 1 maart 2022.