Diervriendelijk isoleren

Diervriendelijk isoleren

Nu het stookseizoen weer in aantocht is, zullen meer mensen weer gaan nadenken over een comfortabel en warm huis waarvoor ze tegelijkertijd niet teveel gas hoeven te verstoken. Een goed geïsoleerd huis zorgt ervoor dat de warmte langer in huis blijft en je dus minder gas gebruikt om je huis warm te stoken. Dat is interessant…
Maar wat ook interessant is, is dat bewoners tegenwoordig bij het isoleren rekening zullen moeten houden met ‘onzichtbare’ bewoners die via de buitenkant van het huis ook genieten van een warm plekje onder de dakrand of in de spouwmuur.

Diervriendelijk-natuurvriendelijk-natuurinclusief
We hebben het dan over huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Deze nuttige beestjes zorgen er voor dat de insectenpopulatie gevarieerd en in verhouding blijft en het is dus zo gek nog niet om ze te vriend te houden. Dit betekent wel dat het isoleren van dak of spouwmuur wat extra uitdagingen met zich meebrengt. Het isoleren en verbouwen van huizen dient namelijk diervriendelijk (ook wel natuurvriendelijk of natuurinclusief) te gebeuren.
Gelukkig is dit in de provincie Utrecht en ook in de gemeente Houten al redelijk goed geregeld. De regels en voorwaarden zijn in kaart gebracht en er zijn installateurs en leveranciers opgeleid om op diervriendelijke wijze te isoleren. Omdat de gemeente bezig is met een soorten management plan (SMP), voorafgegaan door een pre-SMP betekent dit dat de bewoner in ieder geval niet met hele hoge extra kosten te maken krijgt.

Presentatie diervriendelijk isoleren door energieambassadeur
Tijdens de bewonersavond over isoleren die EnergieRijk Houten op 4 oktober jl organiseerde zette energieambassadeur Frans Termeulen de stand van zaken duidelijk uiteen. Klik hier voor zijn presentatie.

Een korte samenvatting
Als je gaat bouwen, verbouwen of verduurzamen in de gebouwde omgeving, dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming.
Dit betekent dat activiteiten geen schade mogen veroorzaken aan beschermde dier- en plantsoorten. In dit geval gaat het om vleermuizen (in spouwmuren), gierzwaluwen (onder dakpannen) en huismussen.

Je mag deze maatregelen alleen uitvoeren in geval van een vrijstelling of ontheffing. Gemeente Houten heeft deze ontheffing aangevraagd. Dit doen ze door het het opstellen van een SoortenManagementPlan (SMP). Deze wordt uiteindelijk goedgekeurd door de provincie. De fase daaraan voorafgaand wordt er gewerkt met een pre-SMP met tijdelijke ontheffing onder bepaalde voorwaarden. In Houten zitten we nu in pre SMP fase. Dit betekent dat er binnen de bebouwde kom/kernen geïsoleerd mag worden mits je je houdt aan de voorwaarden.
Een daarvan is dat het isolatiebedrijf volgens de Utrechtse methode ‘natuurvriendelijk isoleren’ werkt.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat rekening gehouden wordt met de natuurkalender voor diervriendelijk isoleren.

Natuurkalender diervriendelijk isoleren
Kijk hier wanneer je maatregelen moet of kunt nemen, voordat je diervriendelijk isoleert

Overzicht van de geschikte werkperiode per type verblijf- en nestplaats. Deze kalender is alleen van toepassing op locaties waar vogels/vleermuizen zijn vastgesteld of worden verwacht.

Blauw – veilige periode voor uitvoering van werkzaamheden (inclusief ontoegankelijk maken) behalve tijdens vorstperioden
Groen – veilige periode voor uitvoering van werkzaamheden, inclusief ontoegankelijk maken
Oranje – veilige periode voor uitvoeren werkzaamheden, maar alleen wanneer in een groene of blauwe periode ontoegankelijk is gemaakt
Rood – geen werkzaamheden opstarten of uitvoeren, soort of functie zeer kwetsbaar