Privacyverklaring

Privacyverklaring EnergieRijk Houten

In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens die we via onze website of via e-mail van je ontvangen. EnergieRijk Houten (ERH) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens:
Wij zijn te bereiken door een mail te sturen aan info@energierijkhouten.nl. Nadere informatie over ons kun je vinden op www.energierijkhouten.nl. Hier tref je ook contactformulieren aan.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking:
Het doel van EnergieRijk Houten is om inwoners van Houten te stimuleren om hun woning te verduurzamen. Dit doen we door hen te informeren tijdens EnergieBespaarCafés, informatie avonden en – op verzoek – huisbezoeken en andere activiteiten. Ook kunnen we hen, indien gewenst, in contact brengen met partijen die energiebesparende maatregelen aanbieden. Hiervoor verwijzen we belangstellenden via collectieve acties naar leveranciers die op jouwhuisslimmer.nl. staan. Om deze doelen te bereiken, gebruikt EnergieRijk Houten adresgegevens die door de inwoners zelf worden aangeleverd.

Soorten contact:
-Bewoners nemen contact met ons op via de website (contactformulier), via een van onze mailadressen of ze kunnen zich aanmelden tijdens de EnergieBespaarCafés of de informatie-avonden van ERH. We hebben verschillende e-mailadressen voor de verschillende onderwerpen. Deze mailboxen en adressen worden ieder beheerd door de aan het onderwerp gelinkte vrijwilliger(s). De aangemelde adressen bewaren we om vragen te kunnen beantwoorden en de aangemelde personen nader te informeren via onze nieuwsbrief.
-Offerte aanvragen via de collectieve inkoopacties: deze informatie gaat rechtstreeks door naar de geselecteerde partijen. We leggen deze informatie vast om te kunnen volgen hoe geselecteerde partijen met de aanvragen omgaan en om namen en adressen op te nemen in ons mailbestand op mailchimp voor nieuwsbrieven.
-De adressen die via de diverse activiteiten binnenkomen krijgen de nieuwsbrief van ERH toegestuurd. Men kan zich indien gewenst, op ieder moment weer afmelden.

Beveiliging van gegevens:
Door middel van technische en organisatorische middelen worden de gegevens beveiligd. Indien via onze website gegevens aan ons worden verstrekt, dan zal de verbinding versleuteld zijn. De gegevens worden vervolgens beveiligd opgeslagen. Slechts enkele personen hebben toegang tot deze gegevens. De coördinator houdt bij wie waar toegang toe heeft.
Bewaartermijn:
Omdat ERH van leveranciers garanties eist over aan te brengen producten, en omdat we in het geval dat latere gebreken worden geconstateerd, de deelnemers willen kunnen bereiken, bewaren wij de verstrekte gegevens om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd. Daarnaast kan men op ieder moment aangeven niet langer opgenomen te willen blijven in ons adressenbestand.

Verstrekking aan derden:
Wij verstrekken noch verkopen de verstrekte gegevens aan derden, met uitzondering van gegevens die aan ons zijn verstrekt ten behoeve van een offerte van een leverancier die deelneemt aan een van onze collectieve inkoopacties. In dat geval worden de gegevens doorgegeven aan de betreffende leverancier.

De rechten voor de gegevensverstrekker:
De verstrekker houdt het recht om in te zien wat van hem/haar is vastgelegd, om deze gegevens te laten corrigeren en te laten verwijderen.Ook behoudt hij/zij het recht om ons te vragen om de gegevens voor specifieke doeleinden niet te gebruiken. Je kunt ons vragen aan te geven hoe wij je gegevens opgeslagen hebben en waarom wij je gegevens nodig hebben.
Je bent (uiteraard) niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als je wilt dat wij contact met je opnemen, dan hebben wij je contactgegevens nodig.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming:
EnergieRijk Houten doet niet aan profiling. De enige geautomatiseerde besluitvorming die we hanteren is dat de offerte aanvraag wordt doorgestuurd naar de geselecteerde leverancier(s) wanneer een bewoners zich ten onrechte niet direct bij de leverancier maar via ons opgeeft voor een collectieve actie.

Klachten:
Indien iemand van mening is dat wij niet goed omspringen met zijn/haar persoonlijke gegevens, dan vragen we uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen. Wanneer diegene vervolgens alsnog niet tevreden is, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging Privacy verklaring:
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

24 juni 2019