EnergieRijke Oorden

Wat gebeurt er in 2022?

 

 

mei-juni: een aantal bewoners van de Oorden is in actie gekomen om te kijken of ze samen konden optrekken om hun buren en andere bewoners van de Oorden te informeren over en te helpen met het verduurzamen van hun huizen.
juni: kennismakingsronde langs alle huizen in de Oorden met vraag om enquête in te vullen.
22 juni t/m 10 juli: mogelijkheid voor alle Oorden-bewoners om online de vragenlijst in te vullen.
juli-augustus: uitwerking enquête.
augustus-september: uitwerking activiteiten in en voor de Oorden.

Wijkenquête
Om te kijken wat er leeft, wie wat al gedaan heeft, waaraan behoefte is en wat dus goede activiteiten en acties zijn om voor de buurt op te zetten (collectieve inkoopacties voor bepaalde isolatiemaatregelen, informatieavond(en), gezamenlijk onderhoud, groene daken om maar eens wat opties te noemen) is er eerst meer informatie nodig.
Daarom heeft het EnergieRijke Oorden-team een enquête gemaakt voor alle bewoners van de Oorden. Vanaf 22 juni gaan ze bij zoveel mogelijk bewoners persoonlijk langs om zich kort voor te stellen en te vragen of ze de enquête willen invullen.
Woon je in de Oorden en wil je de enquête invullen? Klik op de knop hier onder of scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan. Je kunt de vragenlijst t/m 10 juli invullen, het kost ongeveer 10 minuten, maar het levert het wijkteam de juiste informatie op om daarna op de Oorden gerichte acties te doen, die het beste aansluiten bij de behoeften.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Dit is het EnergieRijke Oorden team:
Cees, Dorien, Heidi, René, Rob, Rudie, Tijm en Willie zijn enthousiast om te kijken wat de wensen en ideeën zijn bij bewoners van de Oorden om mee aan de slag te gaan. Zelf hebben ze al best veel gedaan of hebben ze plannen om hun huis aan te pakken en het idee is dat je samen met buren en wijkgenoten die ook nog eens in hetzelfde type huizen (of huizen die in dezelfde tijd gebouwd zijn) wonen, heel goed dingen samen kunt aanpakken.

Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper acties kunnen uitvoeren voor onze huizen en woonomgeving. Waarvoor? Meer comfort in je huis, een lagere energierekening en besparing van energie. En dat is ook nog goed voor het milieu!

Startwijk TransitieVisie Warmte
De Oorden zijn samen met het Oude Dorp en Houten-zuid door de gemeente aangewezen als startwijken in de Transitievisie Warmte. Voor de Oorden-huizen betekent dit dat er gekeken naar en gewerkt aan een betere isolatie van de woningen zal worden. Zo zullen we voorbereid zijn op een alternatieve warmtebron in de toekomst. Als bewoners kunnen en zullen we hier zelf een grote rol in gaan spelen en daarom zetten we samen met EnergieRijk Houten en met hulp van de gemeente deze stap.