EnergieRijke Oorden

EnergieRijke Oorden

Samen huizen verduurzamen-isoleren-meer energie besparen

Dit is het EnergieRijke Oorden team:
Cees, Dorien, Heidi, René en Rob zijn enthousiast om te kijken wat de wensen en ideeën zijn bij bewoners van de Oorden om mee aan de slag te gaan. Zelf hebben ze al best veel gedaan of hebben ze plannen om hun huis aan te pakken en het idee is dat je samen met buren en wijkgenoten die ook nog eens in hetzelfde type huizen (of huizen die in dezelfde tijd gebouwd zijn) wonen, heel goed dingen samen kunt aanpakken.

Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper acties kunnen uitvoeren voor onze huizen en woonomgeving. Waarvoor? Meer comfort in je huis, een lagere energierekening en besparing van energie. En dat is ook nog goed voor het milieu!

Startwijk TransitieVisie Warmte
De Oorden is samen met het Oude Dorp en Houten-zuid door de gemeente aangewezen als startwijken in de Transitievisie Warmte. Voor de Oorden-huizen betekent dit dat er gekeken naar en gewerkt aan een betere isolatie van de woningen zal worden. Zo zullen we voorbereid zijn op een alternatieve warmtebron in de toekomst. Als bewoners kunnen en zullen we hier zelf een grote rol in gaan spelen en daarom zetten we samen met EnergieRijk Houten en met hulp van de gemeente deze stap.

Wat gebeurt er nu in de EnergieRijke Oorden en wat ging er aan vooraf?
De blowertest in de Oorden op 12 november was niet alleen spectaculair om te zien maar gaf ook duidelijke inzichten in waar de kieren zitten in een huis. Deze informatie is waardevol voor alle bewoners in de Oorden die in een soortgelijk huis wonen. Met het dichten van deze kieren (niet ingewikkeld en niet duur) kan veel energie bespaard worden en wordt een aanzienlijke stap gezet naar een goed geïsoleerd huis.

Dit filmpje laat zien hoe de blowertest in zijn werk ging en wat de resultaten waren:

Een bewoner heeft zijn woning beschikbaar gesteld voor een blowertest. De blowertest, een demonstratie van een luchtdichtheidstest,  heeft duidelijk aangetoond waar in een dit gemiddelde Oorden huis de kieren en gaten zitten. Door het huis op over- en onderdruk te zetten en er rook in te blazen wordt aangetoond waar de warme lucht wegstroomt en dus ook waar koude lucht ongewenst binnenkomt.

Wat kunnen we doen om onze huizen beter te isoleren?
Samen met EnergieRijk Houten en met ondersteuning van de gemeente (omdat de Oorden een van de startwijken is in de transitievisie warmte gemeente Houten) worden de komende tijd een aantal onderzoekjes uitgevoerd om te bekijken hoe het staat met de duurzaamheid (isolatie) van de huizen in de Oorden en waar en hoe bewoners aan de slag kunnen met isolatie en verduurzaming.

De uitkomsten hiervan zullen samen met de uitkomsten van de enquête gebruikt worden om verder te werken aan bepaalde acties en ideeën om (samen) te werken aan de isolatie van huizen in de Oorden.

Eerder in de EnergieRijke Oorden
mei-september 2022: EnergieRijke Oorden rollen enquête uit en gaan langs de deuren om hun buurtgenoten te vragen deze in te vullen. Uitslagen zijn ondertussen verwerkt (zie onder). Huurders kunnen de enquête nog steeds invullen.
24 september: buurtbijeenkomst veldje Wikke-oord voor alle Oorden bewoners om vragen te stellen over de uitslag van de enquête, elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook waren energieambassadeurs en energiebespaarcoaches van EnergieRijk aanwezig samen met projectleider-beleidsmedewerker energietransitie van de gemeente.
later in 2022: uitwerking activiteiten in en voor de Oorden.

Wijkenquête
In juli 2022 heeft het EnergieRijke Oorden-team een enquête gemaakt en verspreid voor alle bewoners van de Oorden. Zo is er heel veel informatie opgehaald over wat er leeft, wie wat al gedaan heeft, waaraan behoefte is en wat dus goede activiteiten en acties zijn om voor de buurt op te zetten (collectieve inkoopacties voor bepaalde isolatiemaatregelen, informatieavond(en), gezamenlijk onderhoud, groene daken om maar eens wat opties te noemen).

Gedurende de zomer zijn de ingevulde enquêtes geanalyseerd door een van de bewoners uit het team. Ruim 36% van de Oorden-bewoners heeft de vragenlijst ingevuld en dat heeft een goed beeld opgeleverd van de wensen, ideeën en stand van de verduurzaming van de woningen in de wijk. Het rapport lees je hier onder. Met het trekken van conclusies en het organiseren van vervolgacties op basis van de uitkomsten wachten we nog even. Omdat de Oorden is aangewezen als een startwijk voor isolatie binnen de transitievisie warmte van de gemeente, vindt hierover eerst nog overleg plaats met EnergieRijk Houten, Viveste en de gemeente om te horen welke rol de gemeente hierin kan en gaat spelen. Ook zullen er in samenwerking met EnergieRijk nog aanvullende onderzoeken naar huizen in de wijk gedaan worden om meer informatie te krijgen over de soorten huizen en de mogelijkheden voor verduurzaming per soort huis.
RAPPORTAGE Oorden-enquête