EnergieRijke Sloten

Samen met de buren huizen verduurzamen, isoleren en meer energie besparen

Wat gebeurt er in 2022?
mei-juni: drie nieuwe collectieve inkoopacties voor de Sloten bewoners
najaar: start collectieve inkoopacties isolatie en gevelpanelen

 

De drie voorjaars inkoopacties 1 mei t/m 31 juni 2022:
Het enthousiasme uit de buurt en het resultaat van de inkoopacties vorig jaar heeft geleid tot nieuwe energie! Het EnergieRijke Sloten team is nog niet klaar en Anja, Jessica en Roel hebben het idee dat de bewoners met elkaar nog meer huizen en tuinen nog duurzamer kunnen maken.

Dus hebben ze drie ZONNIGE ZOMER ACTIES opgezet speciaal voor alle bewoners in de Sloten. Twee daarvan zijn gericht op maatregelen aan het huis en dus gericht op huiseigenaren, maar er is ook een inkoopactie voor iedereen met een tuin, huurders en huiseigenaren.

Klik op de knoppen hieronder om alles te lezen over de 3 inkoopacties en je aan te melden:

ZONNEPANELEN ZONWERING REGENTON

Alle bewoners van de Sloten kregen rond 1 mei een flyer in de bus. Bekijk hem hier.

Informatie-avond 16 mei
Op maandagavond 16 mei waren de Slotenbewoners welkom in buurthuis de Grote Geer voor een informatieavond over de inkoopacties. Naast een toelichting van de gemeente op hun visie op het belang van zonnepanelen en wateropvang, een achtergrondverhaal over zonne-energie en zonnepanelen en een ervaringsverhaal van Sloten bewoner Anja over de zonnepanelen op haar dak, werden de de drie acties toegelicht.

De presentaties kun je nalezen onder de knoppen.
PRESENTATIES 16 MEI PRESENTATIE ZONNE-ENERGIE en ZONNEPANELEN

EnergieRijke Sloten: wat is er al gebeurd?
Halverwege 2020 zijn de eerste stappen gezet om een gerichte wijkaanpak te organiseren om bewoners van de Sloten te informeren over de verduurzaming van woningen in hun wijk.

Een groepje vrijwilligers die allen in de Sloten wonen, Anja, Jessica en Roel hebben actie ondernomen speciaal voor de inwoners van de Sloten.  Ze willen zich inzetten voor het energiezuiniger maken van de huizen in de eigen wijk en voor het gezamenlijk aanpakken van onderhoud aan de huizen in de Sloten. Dit heeft geleid tot maar liefst vier collectieve wijkacties in de winter van 2020-2021 voor HR++glas, bodemfolie, asbestvrij kruipruimteluik en vervanging gevelpanelen. Deze collectieve inkoopacties zijn per 31 januari 2021 afgelopen. Ondertussen zijn 37 bewoners al voorzien van of bezig met een of meer van de vier maatregelen die werden aangeboden.

Evaluatie acties 2020-2021
In de zomer en het najaar van 2021 zijn de acties geëvalueerd door een enquête af te nemen onder de buren die hebben deelgenomen aan een of meer van de inkoopacties. Het rapport over de positieve resultaten lees je hier.
Dat smaakt naar meer. Het EnergieRijke Sloten team is op zoek naar uitbreiding van het team met meer enthousiaste buren en ze hebben concrete plannen voor nieuwe acties in 2022. Binnenkort lees je hier meer daarover.

Mee doen?
Woon je in de Sloten en vind je het leuk om aan te sluiten bij de EnergieRijke Sloten voor nieuwe acties en ideeën? Meld je dan aan via desloten@energierijkhouten.nl

Organisatieteam EnergieRijke Sloten:

 “Op 22 maart 1985 stond er een artikel in een landelijk dagblad* over het slaan van de eerste paal voor de wijk De Geer II en III, waaronder de huizen in de Sloten vallen. In het artikel staat: “In beide projecten is veel aandacht besteed aan energiebesparing. Door toepassing van zware isolatie en luchtverwarming moet 1100 kubieke meter gas normaal gesproken voldoende zijn voor verwarming van een 4 kamer woning.” Een in die tijd vooruitstrevend project, maar hoe kunnen de huidige bewoners dan nu nog hun huis verduurzamen als de standaard isolatie zaken al gedaan zijn?

 “Zelf waren we ook zoekende. Dit is wat we ontdekt hebben en dit delen we graag met jullie mede-inwoners van de Sloten. Het zou zonde zijn als iedereen het wiel opnieuw moest uitvinden. Door het grotendeels verduurzamende karakter van onze acties hebben we samenwerking met EnergieRijk Houten gezocht en hebben we een aantal aanbieders benaderd om gezamenlijke inkoopacties op te zetten. Onze bevindingen en het collectieve voordeel delen we graag met jou.”

*Reformatorisch Dagblad 22-3-1985