EnergieRijk Houten in het Energiehuis
Vanaf 1 november vinden er wekelijks vaste activiteiten van EnergieRijk Houten plaats in het Energiehuis.

Iedere maandag inloopspreekuur EnergieBespaarcoach nieuwkomers
12.00-14.00 u
voor Arabisch en Engels sprekenden

Iedere vrijdagmiddag inloop EnergieBespaarCafé
Voor huiseigenaren die vragen hebben over het verduurzamen van hun woning
14.00-17.00 u
In 2022 op vrijdag 4, 11, 18 & 25 november – 2, 9 & 16 december
extra inloop EnergieBespaarCafé op donderdagmiddag 29 december van 14.00-17.30 u

Iedere 2e en 4e zaterdag van de maand EnergieBespaarCafé (op afspraak en inloop)
10.15-14.00 u
In 2022 op zaterdag 12 november, 26 november, 10 december (rest 2022 i.v.m. feestdagen niet op zaterdagen)

Iedere 1e zaterdag van de maand info-sessie CV-optimalisatie
10.15-12.00 u

het Energiehuis
EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten hebben de handen ineengeslagen en openen samen eind oktober het Energiehuis Houten in de Bibliotheek Houten-Centrum aan Onderdoor 158. Met de opening van het Energiehuis Houten hopen ze Houtense bewoners en ondernemers nog beter te kunnen helpen op het gebied van energiebesparing- en opwekking. Zo werken zij samen aan een energieneutraal Houten in 2040.

Open voor bewoners:
Elke donderdagmiddag, vrijdag en zaterdag is het Energiehuis open en kun je als inwoner vrijblijvend binnenlopen voor informatie. Zie boven voor de vaste activiteiten/openingstijden van EnergieRijk Houten in het Energiehuis.