EnergieRijke Gaarden

EnergieRijke Gaarden

Samen met de buren huizen verduurzamen, isoleren en meer energie besparen.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de EnergieRijke Gaarden en EnergieRijk Houten? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

We hebben nieuws!
We bewegen in Nederland en ook in Houten langzaam richting aardgasvrij verwarmen en we willen als bewoners graag zelf actief meedenken en controle houden op hoe dit zou kunnen gaan. Daarbij weten we ondertussen dat een hele wijk verwarmen met individuele all-electric warmtepomp-units bij ieder huis niet wenselijk is en dat het elektriciteitsnet hier nooit of in ieder geval nog heel lang niet genoeg capaciteit voor heeft.

Daarom is een aantal van ons (bewoners van het EnergieRijke Gaarden-team) begonnen om informatie te verzamelen en uitzoekwerk te doen op het gebied van mogelijke collectieve warmte-oplossingen voor onze wijk. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we dit samen doen met zoveel mogelijk bewoners en dat we met elkaar zeggenschap hebben over wat er gebeurt en hoe het gaat. Om die reden doen we dit ook samen met onze buurtwijken, de Hoeven en de Hagen.

Buurtwarmte
We noemen dit buurtwarmte en het gaat dan om gezamenlijke oplossingen om onze huizen aardgasvrij te verwarmen, via een bronnet*. We hebben een kernteam van bewoners gevormd en we hebben de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd met elkaar, maar ook met het Waterschap De Stichtse Rijnlanden over aquathermie-opties in de wijk en met een bewonersinitiatief in het Ramplaankwartier in Haarlem over hun oplossing: www.zonnewarmte.nl. (zie ook knop met brochure hier onder).

Lees hier de nieuwsbrief die we half mei naar alle Gaarden-bewoners in ons mailbestand stuurden.

Meedoen of meedenken? laat het ons weten. Klik hier om ons een mail te sturen.
Informatiebrochure zonnewarmte.nl – Ramplaankwartier Haarlem

Nu al een stap zetten en je huis hierop voorbereiden?
We hebben een tip: NU, deze zomer, isoleren = deze winter al profiteren…
…van een warm & comfortabel huis, minder stookkosten en goed voorbereid op een aardgasvrije manier van verwarmen (want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op et wekken). Interessant? Check snel alle maatregelen, voordelen, mogelijkheden en levertermijnen via de collectieve inkoopactie Heel Houten Isoleert door 2024.

Afgelopen winter (2023-2024)  in de Gaarden – Het stookseizoen is weer begonnen en het EnergieRijke Gaarden team heeft wat warm aanbevolen tips voor alle Gaardenbewoners.

Begin november krijgen bewoners in het mailbestand een nieuwsbrief en alle bewoners in de hele wijk een flyer in de bus. Hierin vind je informatie over Zet ‘m op 60.
Met het verlagen van de temperatuur van je CV-ketel kun je efficiënter stoken en dus gas en geld besparen.
Wil je een stapje verder en meteen checken of jouw huis al verwarmd kan worden met een warmtepomp? Ga dan de Zet ‘m op 50 challenge aan en check of je je huis nog warm krijgt met een CV-ketel instelling van 50 gr. C.

zet m op 60 in de gaarden Ook hebben we een vraag aan bewoners in de Gaarden die al een warmtepomp hebben. Met jouw ervaringen kunnen we namelijk andere bewoners verder informeren & helpen. Lees de nieuwsbrief hier. Of bekijk de flyer (klik op de plaatjes links).

We hopen dat jij als Gaardenbewoners 2 korte vragen wilt beantwoorden. Scan de QRcode of klik hier.

 

 

 

EnergieRijke Gaarden
Sinds de zomer van 2021 is een aantal bewoners van de Gaarden in actie gekomen om te kijken of ze samen konden optrekken om hun buren en andere bewoners van de Gaarden te informeren over en te helpen met het verduurzamen van hun huizen.

Ben, Frans, Iddo, Bas, Peter, Kees, Peter, JanPeter en René zijn enthousiast om te kijken wat de wensen en ideeën zijn bij bewoners van de Gaarden om mee aan de slag te gaan. Zelf hebben ze al best veel gedaan of hebben ze plannen om hun huis aan te pakken en het idee is dat je samen met buren en wijkgenoten die ook nog eens in hetzelfde type huizen (of huizen die in dezelfde tijd gebouwd zijn) wonen, heel goed dingen samen kunt aanpakken.

Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper acties kunnen uitvoeren voor onze huizen en woonomgeving. Waarvoor? Meer comfort in je huis, een lagere energierekening en besparing van energie. En dat is ook nog goed voor het milieu!

Wat gebeurt er nu in de EnergieRijke Gaarden en wat ging er aan vooraf?
Het EnergieRijke Gaarden team organiseerde op 10 november 2022 voor zo’n 30 geïnteresseerde buurtgenoten een info-avond over het stappenplan om je woning te verduurzamen. Na een introductie van energieambassadeurs over quick wins, isoleren, ventileren, verwarmen en duurzame energie, gingen ze zelf in groepjes zelf aan de slag met elkaar en energieambassadeurs om een begin te maken met een plan voor hun huis.

Lees hier het artikel met Gaardenbewoonster en energieambassadeur Sasha. Zij is een van de bewoners die aanwezig was om buren verder wegwijs te maken bij hun duurzame huis.

De presentatie van energieambassadeur Frans Versteeg op deze avond kun je hier nalezen.

Eerder in de EnergieRijke Gaarden in 2022:
– mei-juni: evaluatie Energie Bespaar Markt Gaarden en brainstormbijeenkomst vervolgacties.
– mei-juni-juli-augustus: collectieve inkoopactie vloerisolatie de Gaarden.
– het team zocht informatie uit over de isolatie van vloer, dak, gevel, ramen en deuren specifiek voor huizen in de Gaarden (deze informatie lees je hier).

Lees meer in de nieuwsbrieven van de EnergieRijke Gaarden:
Flyer Energie Bespaar Markt Gaarden
maart 2022
februari 2022

Buurtenquête
Om te kijken wat er leeft, wie wat al gedaan heeft, waaraan behoefte is en wat dus goede activiteiten en acties zijn om voor de buurt op te zetten (collectieve inkoopacties voor bepaalde isolatiemaatregelen, informatieavond(en), gezamenlijk onderhoud, groene daken om maar eens wat opties te noemen) was er eerst meer informatie nodig. Daarom heeft het EnergieRijke Gaarden-team een enquête gemaakt voor alle bewoners van de Gaarden. Van september tot november 2021 zijn ze bij zoveel mogelijk bewoners persoonlijk langs gegaan om zich kort voor te stellen en te vragen of ze de enquête willen invullen. 128 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is fantastisch!

Uitslag enquête
De antwoorden zijn ondertussen verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Met de uitkomsten heeft het team meer inzicht in waar de grootste interesse en wens tot actie ligt en daar gaan zij nu concreet mee aan de slag.
RAPPORTAGE Gaarden-enquête

Meedoen en -denken?
Meer weten over de EnergieRijke Gaarden? Aansluiten bij het team? Andere vragen? Mail naar: degaarden@energierijkhouten.nl