EnergieRijke Gaarden

Samen met de buren huizen verduurzamen, isoleren en meer energie besparen.

Wat gebeurt er nu in de EnergieRijke Gaarden en wat ging er aan vooraf? Lees het hieronder.

Het EnergieRijke Gaarden team organiseerde op 10 november voor zo’n 30 geïnteresseerde buurtgenoten een info-avond over het stappenplan om je woning te verduurzamen. Na een introductie van energieambassadeurs over quick wins, isoleren, ventileren, verwarmen en duurzame energie, gingen ze zelf in groepjes zelf aan de slag met elkaar en energieambassadeurs om een begin te maken met een plan voor hun huis.

Lees hier het artikel met Gaardenbewoonster en energieambassadeur Sasha. Zij is een van de bewoners die aanwezig was om buren verder wegwijs te maken bij hun duurzame huis.

De presentatie van energieambassadeur Frans Versteeg op deze avond kun je hier nalezen.

Eerder in de EnergieRijke Gaarden:
– mei-juni: evaluatie Energie Bespaar Markt Gaarden en brainstormbijeenkomst vervolgacties.
– mei-juni-juli-augustus: collectieve inkoopactie vloerisolatie de Gaarden (zie hieronder).
– informatie isolatie vloer, dak, gevel, ramen en deuren Gaarden online (zie onder).

Lees meer in de nieuwsbrieven van de EnergieRijke Gaarden:
Flyer Energie Bespaar Markt Gaarden
maart 2022
februari 2022

Isolatie Gaarden huizen
Het EnergieRijke Gaarden team heeft informatie uitgezocht en op een rij gezet om je verder te verdiepen in de isolatie van de schil van je huis. Waar mogelijk en interessant is hierbij informatie opgenomen die specifiek van toepassing is op een of meerdere van de typen huizen die in de Gaarden staan.

De informatie is vrijblijvend en bedoeld om je een beter beeld te geven van het waarom, hoe en wat van isolatie van de verschillende onderdelen van de schil van je huis. Het geeft wat richting en een begin als je je hierin verder wilt verdiepen. Hieronder lees je per maatregel een korte samenvatting. Voor meer informatie klik je door naar een pdf document.

Heb je vragen? Mail het team of ga langs in het EnergieBespaarCafé in de bieb. Ook kun je een energieambassadeur uitnodigen voor een keukentafelgesprek bij je thuis om isolatie (en andere) vraagstukken door te nemen.

Vloerisolatie
Via de vloer verdwijnt minder warmte dan door ramen, muren en dak, maar isoleren zorgt voor meer comfort, en vooral als isolatie wordt gecombineerd met tegengaan van optrekkend vocht uit de kruipruimte. De vloer kan normaliter op twee manieren geïsoleerd worden:

>> door isolatie aan te brengen tegen de onderkant van de vloer: vloerisolatie.
Vloerisolatie geeft meer comfort en een lagere energierekening. Als vloerisolatie niet kan worden toegepast is bodemisolatie te overwegen.
Het ophangen van luchtkussens tegen de onderkant van de vloer of het aanbrengen van een laag isolatiefolie met daarbij op de bodem van de kruipruimte een dik zeil om het vocht tegen te houden zijn de meest toegepaste vloerisolatie oplossingen.

>> door de bodem van de kruipruimte te isoleren: bodemisolatie
Bodemisolatie kan door het volspuiten van de kruipruimte met bolletjes of chips van piepschuim of met schelpen. Dat zijn de meest voorkomende oplossingen. Een groot nadeel van bodemisolatie is dat de kruipruimte daarna slecht bereikbaar is, bijvoorbeeld als er iets met de leidingen gedaan moet worden.

Lees hier meer over mogelijkheden vloerisolatie.

Dakisolatie
Het dak is meestal het grootste oppervlak van je woning. Dat betekent dat in een niet geïsoleerd huis er meer warmte verdwijnt door het dak dan door de muren of vloer. Ook als je op de zolder de verwarming altijd uit hebt staan.

De meeste woningen in de Gaarden zijn tussen 1977 en 1980 gebouwd. Deze woningen hebben bij de bouw een isolatielaag van circa 3 centimeter PUR meegekregen op de buitenkant van het dak. De daken in de Gaarden zijn daarmee bij de bouw maar matig geïsoleerd (Rc = ca. 1,5 m²K/W). Na-isolatie is mogelijk aan de buitenkant van het dak of aan de binnenkant van het dak.

Lees hier meer over de mogelijkheden voor dakisolatie.

Glasisolatie en vervangen kozijnen en/of (voor)deuren
Via ramen gaat veel warmte verloren. Dit blijkt uit warmtescans van woningen. Vooral de espagnoletramen (dubbele openslaande ramen) in het zuidelijk deel van de wijk De Gaarden leveren veel warmteverlies op.
Het vervangen van dubbel glas voor HR++ glas loont daardoor snel. Als je naast het vervangen van het oude dubbele glas nog een andere isolatiemaatregel laat uitvoeren, kun je hier ook subsidie voor krijgen. Klik hier voor meer informatie over subsidie.
Als je je gaat verdiepen in het vervangen van glas en/of kozijnen kijk dan ook naar tochtstrips e.d.

Lees hier meer over tocht en het vervangen van glas en kozijnen of deuren.

Spouwmuurisolatie
Alle woningen die enigszins vergelijkbaar zijn in de wijk De Gaarden hebben voor het hoofdgebouw spouwmuren. Kleinere uitbouwen aan de voor- en/of achterzijde zijn vaak uitgevoerd als halfsteens en hebben geen gemetselde spouw.

In de spouw (de ruimte tussen buiten- en binnenmuur) is met de bouw tegen de binnenmuur een dunne laag steenwolisolatie aangebracht. De ruimte van de spouw is, zoals gebleken is bij metingen, verschillend en varieert per woning of gevelvlak maar lijkt maximaal ca. 5 tot 6 cm te zijn.
Bij schouwing en metingen is gebleken dat de originele isolatie met een maximale dikte van 3 cm, op plaatsen aan het verteren en verzakken is en dat er destijds wat slordig gemetseld is waardoor er speciebaarden aanwezig zijn die de spouw plaatselijk versmallen.

EnergieRijke Gaarden
Sinds de zomer van 2021 is een aantal bewoners van de Gaarden in actie gekomen om te kijken of ze samen konden optrekken om hun buren en andere bewoners van de Gaarden te informeren over en te helpen met het verduurzamen van hun huizen.

Frans, Sasha, Iddo, Bas, Peter, Kees en Edwin zijn enthousiast om te kijken wat de wensen en ideeën zijn bij bewoners van de Gaarden om mee aan de slag te gaan. Ondertussen hebben ook Ben, René en JanPeter zich aangesloten. Zelf hebben ze al best veel gedaan of hebben ze plannen om hun huis aan te pakken en het idee is dat je samen met buren en wijkgenoten die ook nog eens in hetzelfde type huizen (of huizen die in dezelfde tijd gebouwd zijn) wonen, heel goed dingen samen kunt aanpakken.

Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper acties kunnen uitvoeren voor onze huizen en woonomgeving. Waarvoor? Meer comfort in je huis, een lagere energierekening en besparing van energie. En dat is ook nog goed voor het milieu!

Buurtenquête
Om te kijken wat er leeft, wie wat al gedaan heeft, waaraan behoefte is en wat dus goede activiteiten en acties zijn om voor de buurt op te zetten (collectieve inkoopacties voor bepaalde isolatiemaatregelen, informatieavond(en), gezamenlijk onderhoud, groene daken om maar eens wat opties te noemen) was er eerst meer informatie nodig. Daarom heeft het EnergieRijke Gaarden-team een enquête gemaakt voor alle bewoners van de Gaarden. Van september tot november 2021 zijn ze bij zoveel mogelijk bewoners persoonlijk langs gegaan om zich kort voor te stellen en te vragen of ze de enquête willen invullen. 128 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is fantastisch!

Uitslag enquête
De antwoorden zijn ondertussen verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Met de uitkomsten heeft het team meer inzicht in waar de grootste interesse en wens tot actie ligt en daar gaan zij nu concreet mee aan de slag. Lees hier de rapportage.

Meedoen en -denken?
Meer weten over de EnergieRijke Gaarden? Aansluiten bij het team? Andere vragen? Mail naar: degaarden@energierijkhouten.nl