Het inwonersinitiatief EnergieRijk Houten wil inwoners van Houten met informatie en diensten ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. De ambitie van EnergieRijk Houten is om zoveel mogelijk woningen versneld energieneutraal en aardgasvrij te maken op weg naar 2040. Lokale initiatieven en vrijwilligers die in de eigen wijk aan de slag willen kunnen ook bij EnergieRijk Houten terecht  Er wordt samengewerkt met al bestaande initiatieven en voortgebouwd op hun kennis en ervaring. Lees hier meer.

Heel Houten IsoleertCOLLECTIEVE INKOOPACTIE
voor isolerende maatregele
n
:
vloer, spouwmuur, glas & kozijnen
Klik hier om je aan te melden of lees meer onder collectieve inkoop.

ENERGIEBESPAARCAFE

Het EnergieBespaarCafé van 11 april en 9 mei gaat niet door. Mail naar energiebespaarcafe@energierijkhouten.nl om een telefonische afspraak te plannen met een van onze energieambassadeurs. Geef daarbij ook aan om welk onderwerp het gaat zodat degene met de juiste kennis contact kan opnemen. Als de situatie en richtlijnen van overheidswege het weer toelaten zullen we aankondigen wanneer het  EnergieBespaarCafé in het café van Bibliotheek Houten-centrum weer doorgang zal vinden.