DUURZAAMHEIDSPAGINA

Van februari 2020 t/m december 2020 verschijnt er tweewekelijks een duurzaamheidspagina in ‘t Groentje.
De duurzaamheidspagina is een gezamenlijk initiatief van inwonersorganisaties in Houten – onder de koepel van de Energietafel – die de inwoners van Houten op een praktische manier willen helpen bij energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie en het gezamenlijk inkopen van duurzame energie uit Houten. De informatie komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een redactieraad, waarvan de leden de deelnemende inwonersorganisaties representeren.

Kopij inzenden
Kopij voor deze pagina kan worden aangeboden via redactiegroentje[at]energierijkhouten.nl. Commerciële, politieke, religieuze en ideologische boodschappen worden niet geplaatst. Kopij kan worden ingekort door de redactie.

26 februari 2020
11 maart 2020
25 maart 2020
8 april 2020
22 april 2020
6 mei 2020
20 mei 2020
3 juni 2020
17 juni 2020
1 juli 2020
15 juli 2020
29 juli 2020
12 augustus 2020
26 augustus 2020
9 september 2020
23 september 2020
7 oktober 2020
21 oktober 2020
4 november 2020
18 november 2020
2 december 2020
16 december 2020
30 december 2020