Veelgestelde vragen

Met de hieronder genoemde veelgestelde vragen en antwoorden proberen we over een aantal kwesties meer verduidelijking en informatie te geven.

Vraag: Waarom investeren in isolatie?

• Lagere energierekening.
• Meer comfort: Isolatie maakt je huis comfortabeler. Verhoging van comfort is soms moeilijk onder woorden te brengen. Aspecten kunnen zijn:
– ’s Winters minder of geen koudeval bij grote raampartijen, waardoor je dichter bij de ramen kunt zitten.
– Het huis wordt ‘groter’ omdat meer ruimtes een behaaglijk klimaat houden.
– Het huis koelt ‘s nachts minder af
– Niet verwarmde ruimtes worden ook minder koud en minder vochtig.
– Minder koude plekken waar condens kan ontstaan met schimmel, ‘het weer’ en muffe geur als resultaat.
– ’s Zomers is je huis koeler.
• Vermindering van eventuele geluidsoverlast.
• Een gezonder binnenklimaat.
• Verlaging van je CO2-uitstoot.
• Voorbereid op lage temperatuurverwarming(LTV), die nodig is bij het gebruik van een warmtepomp.
• De kwaliteit en de waarde van de woning nemen toe.

Vraag: Wat zijn Rc – U – en ZTA – waarden?

De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolerende werking (R= warmteweerstand, c= constructie)
De U-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt, deze wordt gebruikt voor ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking.
Voor een constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn.
De ZTA-waarde (=zon toetredingsfactor) staat voor het percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt. Hoe hoger de ZTA hoe meer toetreding. Dit kan zowel een gunstig effect zijn (’s winters) als ongunstig (’s zomers: teveel warmte).

Vraag: Wanneer kan ik geen HR+++ glas installeren in mijn woning?

Voor HR+++ glas is vaak te weinig ruimte in de bestaande sponningen en bovendien kan het te zwaar zijn. Los hiervan is HR+++ glas niet aan te raden in slecht- of niet-geïsoleerde kozijnen omdat via deze kozijnen de bespaarde warmte zal weglekken.

Vraag: Waarom zijn infrarood panelen niet aan te raden als hoofdverwarming?

• IR panelen zijn alleen geschikt als bijverwarming, niet als hoofdverwarming. Voor toepassing als hoofdverwarming is een ‘passief huis’ nodig.
• Infrarood (IR) panelen zijn weliswaar goedkoper in aanschaf dan een warmtepomp maar in gebruik veel duurder: binnen een paar jaar zijn de totale kosten van een goed geïnstalleerde warmtepomp lager dan van IR panelen.
• Infrarood panelen leveren netto geen besparing van elektricitieit op, dit in tegenstelling tot een warmtepomp.
• Bij massale toepassing van IR panelen als hoofdverwarming zullen deze voor een gigantische overbelasting van het stroomnet zorgen.
• IR panelen kunnen aangeraden worden als bijverwarming bij uitzonderlijk lage temperaturen of op moeilijk bereikbare plaatsen.
Let op:
Wat voor IR panelen geldt, is ook van toepassing op elektrische straalkachels, heteluchtkachels, matjes onder vloerbedekking, ‘dingen in het stopcontact’, kortom alles wat het rendement van het opgenomen vermogen niet vergroot.

Vraag: Waarom zou ik vooral inzetten op PV/zonnepanelen en minder op zonnecollectoren?

Je benut de vierkante meters dak energetisch slimmer met PV panelen en de salderingsregeling die de komende jaren nog van kracht is. Dit levert financieel voordeel op.

Vraag: Wat zijn de na- en voordelen van een ventilatiewarmtepomp?

Een ventilatiewarmtepomp (bijvoorbeeld de Warmtewinner van Eneco/ Inventum) is een vervanger voor de bestaande MV-box en haalt warmte uit de afgezogen lucht wanneer er een warmtevraag is. De warmte wordt er echter niet continue uitgehaald of opgeslagen.

Nadelen:
• Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ventilatiewarmtepomp, moet het huis volgens de regels geventileerd worden. Dit betekent vaak dat er meer (koudere) lucht moet worden toegevoerd en opgewarmd waardoor (om hetzelfde comfortniveau te houden) de stookkosten juist toenemen.
• Een alternatief voor de bestaande MV-box is een box met CO2 en luchtvochtigheidssensor. Als je verder wilt gaan dan zijn andere mogelijkheden zoals decentrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Dit is een dure optie omdat meerdere units nodig zijn om dezelfde hoeveelheid lucht aan te zuigen. Bij-effect: dit beperkt het warmteverlies, maar levert geen extra warmte op.

Voordelen:
• Een ventilatiewarmtepomp kost meer elektra, maar bespaart gas.
• Als het bestaande mechanische ventilatiesysteem wordt vervangen, dan kun je met een ventilatiewarmtepomp voorsorteren op een hybride warmtepomp.
• Als een buitenunit in een hybride warmtepomp opstelling niet gewenst is dan is een ventilatiewarmtepomp ook een goede oplossing.

Vraag: Is een warmtepomp aanschaffen nu handig bij een beperkt budget?

Vervang wanneer de bestaande hoogrendementsketel (HR) kapot gaat de ketel door een nieuwe HR-ketel. Dit is niet de meest milieuvriendelijke keuze, maar kan een logische stap zijn wanneer je geen grote investeringen wilt of kunt doen of wanneer de gemeente collectieve voorzieningen gaat aanleggen.
Let op: aardgas wordt komende jaren wel duurder en je hebt geen recht op subsidie.

Vraag: Waarom een hybride warmtepomp voor een beperkt geïsoleerde woning?

• In woningen met een normaal of relatief hoog energieverbruik kan een hybride (gas-elektrische) oplossing worden toegepast.
• Bij een hydride oplossing zorgt een warmtepomp voor verwarming. Warm tapwater wordt bereid door de HR-ketel. Wanneer er een grotere warmtevraag is (bijvoorbeeld voor ruimteverwarming) zal de HR-ketel bijspringen.
• Een hydride oplossing bestaat daarom uit een HR-ketel en een binnen- en buiten unit voor het warmtepompdeel.
• Als je het gasverbruik verder wilt verminderen, kun je een warmtepomp of elektrische boiler toevoegen, t.b.v. warm tapwater.

Vraag: Waarom een volledig elektrische warmtepomp voor een goed geïsoleerde woning?

• De warmtepomp is al een volwassen product. De komende jaren zullen er echter steeds efficiëntere warmtepompen op de markt komen (hogere SCOP, minder dB, kleinere omvang).
• In goed geïsoleerde woningen of woningen met laag energieverbruik kan een volledig elektrische oplossing worden toegepast voor de productie van warm water voor centrale verwarming en tapwater.
• Voor de productie van deze warmte is elektriciteit nodig. Als je nu jaarlijks 1000 kuub gas verbruikt, heb je ongeveer een additioneel stroomverbruik van 3400 kWh.
• Een volledig elektrische oplossing bestaat uit een warmtepompdeel en een boilervat voor de opslag van warm water.

Wil je meer weten dan kan het interessant zijn om een thema-avond bij te wonen over een van de energiemaatregelen die regelmatig door EnergieRijk Houten worden georganiseerd. Ook worden er workshops gegeven die dieper op bepaalde zaken ingaan.

Via de website van Milieucentraal kun je over alle energiemaatregelen ook meer informatie vinden.