Duurzame energie-opwek

Mijn huis – Stap 6 – Duurzame Energieopwekking

Duurzame energie (ook wel groene energie) is energie die in principe niet opraakt en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

De meest gebruikte vormen van duurzame energie zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Duurzame energie kan ‘geoogst’ worden met biomassacentrales, waterkrachtcentrales, windturbines, zonnepanelen en -collectoren en geothermische centrales.

• Voor je eigen woning kun je denken aan zonnepanelen op je dak, ook wel PV (photo-voltaïsch) genoemd.
• Mocht je zelf geen (geschikt) dak hebben, dan zijn er mogelijkheden om via De Coöperatie Opgewekt Houten zonne-energie op te wekken en zo indirect toch stroom uit zonne-energie te gebruiken.
• Ook voor huurders bij Woonin zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen huurdak of op een collectief dak. Klik hier voor info.

Heel Houten in de Zon
EnergieRijk Houten organiseert regelmatig collectieve inkoopacties voor zonnepanelen op eigen dak. Meer hierover weten en checken of er op dit moment een actie loopt of wanneer de volgende start? KLIK HIER.