Energiemaatregelen stap 6 – Duurzame Energieopwekking

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De meest gebruikte vormen van duurzame energie zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Duurzame energie kan geoogst worden met biomassacentrales, waterkrachtcentrales, windturbines, zonnepanelen en -collectoren en geothermische centrales.
Kernenergie wordt niet als duurzame energie beschouwd gezien de afvalproblematiek.

Voor je eigen woning kun je denken aan:

• Zonne-/PV-panelen;
• Zonneboiler;
• Eventueel een kleine windmolen. Lees hier meer;
• Mogelijkheden via de postcoderoosregeling voor zon-PV. De coöperatie Opgewekt Houten biedt hiertoe mogelijkheden.