Over ons

Over ons

Het inwonersinitiatief EnergieRijk Houten wil inwoners van Houten met informatie en diensten ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. De ambitie van EnergieRijk Houten is om zoveel mogelijk woningen versneld energieneutraal en aardgasvrij te maken op weg naar 2040. EnergieRijk Houten informeert en ondersteunt inwoners van Houten met het verduurzamen van hun woning. Lokale initiatieven en vrijwilligers die in de eigen wijk aan de slag willen kunnen ook bij EnergieRijk Houten terecht  Er wordt samengewerkt met al bestaande initiatieven en voortgebouwd op hun kennis en ervaring.

Initiatiefnemers van EnergieRijk Houten zijn Katrin Larsen en Rens de Man. Het initiatief wordt in de dagelijkse gang van zaken professioneel ondersteund door Katrin Larsen (coördinator), Mick Zwart (externe communicatie), Wout Schut (projectleider) en Eeske van Royen (organisatie).

EnergieRijk Houten opereert onder auspiciën van Stichting EnergieRijk Houten.

Stichting EnergieRijk Houten
De Stichting EnergieRijk Houten heeft tot doel het bevorderen van de duurzaamheid in de gemeente Houten door middel van energiebesparing, duurzame energie opwekking en andere gerelateerde milieuvriendelijke acties.
Vooralsnog ligt de focus op de energietransitie, maar het is mogelijk dat we ons in de toekomst  gaan bezighouden met andere aspecten, zoals klimaatadaptatie of de circulaire economie.
De stichting is op 7 december 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 73310492. De formele doelstelling van de stichting EnergieRijk Houten is vastgelegd als: Het bevorderen van de duurzaamheid in de gemeente Houten, door middel van energiebesparing, duurzame energie opwekking en andere gerelateerde milieuvriendelijke acties.


Bestuur bij oprichting, v.l.n.r. M. Roza, B. Verhagen, notaris, M. Tielen, R. de Man & K. Larsen

Het bestuur
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit Ronald Gorter (voorzitter), Aad Labee (secretaris), Theo Engelman (penningmeester), Geurt Breukink (algemeen bestuurslid) en Bas Renes (algemeen bestuurslid). Zij zijn op verschillende manieren vanuit hun persoonlijke en/of professionele achtergrond betrokken bij het samenwerken aan een duurzame gemeente Houten. 

Documenten
Statuten
Huishoudelijk reglement

Jaarplan 2024
Infographic cijfers & resultaten 2023
Jaarverslag 2022
Infographic cijfers 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Infographic cijfers ERH 2020-2021
Jaarverslag 2019

Foto’s
De meeste foto’s op deze website zijn genomen door Sybren Visser en Aad de Jonge. Bij andere foto’s zal de naam van de fotograaf vermeld worden. Op alle foto’s ligt copyright en deze kunnen niet zomaar gebruikt worden door anderen.

Privacy
Lees hier onze privacyverklaring.

EnergieRijk Houten is mede mogelijk gemaakt met steun van: