Warmtescanners gezocht

Warmtescanners gezocht

We zoeken nieuwe/extra allround warmtescanners voor het koude seizoen 2023-2024. Warmtescanners gaan in de avond als het onder 5 graden C is op pad met een thermografische camera om foto’s te maken van woningen om te zien waar de warmtelekken in huis zijn.

Naar aanleiding van een huisbezoek en gemaakte foto’s wordt een rapportage opgesteld. Het is de bedoeling dat de makers van de scans zelf hun rapportages maken voor de bewoners. Zo verdelen we de taken en kunnen de bewoners snel het resultaat krijgen waarmee ze vervolgens verder kunnen om hun huis te gaan isoleren of andere maatregelen te nemen.

Zowel het maken van de digitale opnames (het omgaan met de warmtecamera) en het inschatten van de juiste omstandigheden alsook het interpreteren van de foto’s en het verwerken in een rapportage is niet heel ingewikkeld en kun je leren via een training van 2 avonden. Deze training wordt in het najaar aangeboden in Utrecht.

– Vind je het leuk om bij de juiste omstandigheden samen met een andere vrijwilliger een aantal avonden op pad te gaan in Houten om warmtescans te maken?
– Vind je het daarnaast geen probleem om je door jouw gemaakte foto’s te interpreteren en te verwerken in een rapportje voor de bewoner (formats beschikbaar)?
– En ben je digitaal enigszins handig?
– Bij interesse horen we het graag dan vertellen we je meer
– mail naar info@energierijkhouten.nl