Info-avonden

Infoavonden EnergieRijk Houten 2024

Met onze informerende activiteiten, waaronder de infoavonden,  geven we de nodige achtergrondinformatie, ervaringsverhalen en praktische invulling voor bewoners om de volgende stap te zetten bij het verduurzamen van hun woning. Kijk hier voor een kort filmpje dat vertelt waarom de info-avonden van EnergieRijk Houten ook voor jou interessant zijn!

5 juni: Infoavond aardgasvrij verwarmen met luchtverwarming
Woon je in de Velden, Sloten, Weides, Poorten of ergens anders in de gemeente Houten in een woning met een aardgasgestookte luchtverwarmingsinstallatie?
Heb je je wel eens afgevraagd of er voor jouw woning mogelijkheden zijn om aardgasvrij te gaan verwarmen en zo ja, welke mogelijkheden er zijn en welke gevolgen dat heeft voor jouw huis?
Interessant? Zeker! Ingewikkeld? Soms, maar je moet ergens beginnen en deze avond was een goede eerste stap om meer inzicht te krijgen.
Energieambassadeurs, ervaringsdeskundige bewoners en andere experts gaven info, inzichten en ervaringen. Klik hier voor de presentaties van die avond.

 

info-avonden van EnergieRijk Houten gaan over divers onderwerpen

info-avonden

info-avonden