Vrijwilligers

Het succes van EnergieRijk Houten is voor een groot deel te danken aan de enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers.

Vanaf de oprichting van de Stichting EnergieRijk Houten eind 2018 zijn zij betrokken bij de activiteiten door hun kennis en ervaring binnen en buiten duurzaamheid in te zetten. Momenteel zijn er ongeveer 80 vrijwilligers aangesloten die allemaal op hun eigen wijze en met inzet van hun specifieke en algemene interesse, motivatie, ervaring en kennis een bijdrage leveren. Iedereen doet waar hij/zij goed in is of wat zij/hij leuk vindt, technisch of niet, organisatietalent of presentatietalent. De gemene deler is affiniteit met het doel van ERH.
Voor de vrijwilligers worden trainingen, netwerkavonden en borrels georganiseerd en er zijn activiteiten in de regio waar men aan deel kan nemen.

    

Om een beeld te geven van wat de vrijwilligers doen bij EnergieRijk Houten en wat hen aanspreekt geven we een aantal van hen het woord:

Energieambassadeurs en het EnergieBespaarCafé
De energieambassadeurs hebben veel kennis van duurzame oplossingen en maatregelen, ze zijn ervaringsdeskundig en hebben hun eigen huis vaak al helemaal energiezuinig gemaakt. Ze zijn aanwezig op de thema-avonden en andere bijeenkomsten van EnergieRijk Houten en een deel van hen is aanwezig in het maandelijkse Energie BespaarCafé. Ze helpen inwoners op weg met al hun vragen over comfortabel en duurzaam wonen. Lees hier meer informatie over de energieambassadeurs en het EnergieBespaarCafé

“Ik heb er plezier in op een toegankelijke manier kennis over warmte, koude en vocht in een woning over te brengen aan bewoners”

Frans Versteeg is een van de Houtense energieambassadeurs. Ook geeft hij cursussen en presenteert hij regelmatig tijdens de thema-avonden. Lees hier het hele verhaal van Frans.

Collectieve inkoopacties
Regelmatig organiseert ERH collectieve inkoopacties. Door samen in te kopen ontstaat er voordeel voor de bewoners: in de prijs, maar ook wordt het uitzoekwerk voor je gedaan en wordt de kwaliteit op basis van keurmerken e.d. gegarandeerd. Meer informatie over de collectieve inkoopacties van EnergieRijk Houten? Klik hier.

“Vanuit mijn bouwkundige achtergrond inwoners van Houten helpen met de zoektocht naar verduurzaming en gericht meekijken bij de selectie van leveranciers voor een collectieve inkoopactie”

Als energieambassadeur neemt Hans van Dijk deel aan de voorbereiding van diverse thema-avonden en kijkt hij kritisch mee bij het samenstellen van de collectieve inkoopacties van EnergieRijk Houten en de selectie van de leveranciers. Lees hier het hele verhaal van Hans.

Organisatie van informatieavonden
Door het jaar heen organiseert EnergieRijk Houten informatie avonden en workshops, bijvoorbeeld over energie besparen, isolatie, zonne-energie en ventilatie. In kleine teams bereiden vrijwilligers deze avonden inhoudelijk en organisatorisch voor. Hierbij kun je denken aan het vragen van sprekers, het opstellen van een draaiboek, het klaarzetten van de materialen en het ontvangen van de bezoekers op de avond zelf. Meer informatie over de thema-avonden van EnergieRijk Houten? Klik hier.

“Samen iets realiseren en nadenken over mogelijke volgende aandachtspunten en acties door ERH om ons energiegebruik te verminderen en de aarde te sparen”

Michael Baken dacht en deed mee bij de organisatie van twee thema-avonden. Lees hier het hele verhaal van Michael.

CV-Optimalisatie-team
Met meer inzicht inde werking van je CV-ketel en radiatoren kun je flink wat stookkosten besparen. De vrijwilligers van het CV-optimalisatie team komen op afspraak bij bewoners thuis om hun verwarmingswensen door te nemen en om heel veel nuttige tips te geven om zelf te doen of uit te laten besteden aan een expert. De vrijwilligers beschikken over de juiste informatie vanuit hun technische achtergrond, vanuit interesse en omdat ze trainingen hebben gevolgd. Vanuit het wijkinitiatief De Hoeven Energie heeft een groep vrijwilligers de werkzaamheden voor CV-optimalisatie overgenomene en uitgebreid. Meer informatie over CV-optimalisatie? Klik hier.

“De meeste mensen die ik spreek zijn zich ervan bewust zijn dat er iets moet veranderen en daar willen ze ook best geld in investeren, maar ze weten niet goed hoe en waar te beginnen.”

Frans Putker is vrijwilliger bij CV-optimalisatie-team en komt bij veel enthousiaste bewoners thuis. Lees hier zijn verhaal.

Warmtescanteam
In het warmtescan team zijn vrijwilligers (mannen en vrouwen) actief die met korte trainingen zijn opgeleid om met infraroodcamera’s foto’s te maken van huizen en de uitkomsten te interpreteren. In groepjes trekken zij er bij de juiste omstandigheden op uit om op verzoek woningen te scannen. Zo wordt in kaart gebracht waar de isolatie van een huis niet op orde is of beter kan. Meer informatie over de warmtescans? Klik hier.

“De leuke reacties van de bewoners als we langskomen voor een warmtescan zorgen ervoor dat ik iedere winter nog altijd met veel plezier op pad ga.”

Adri de Weijer werkt mee in het warmtescanteam en doet hier samen met Jessica Veen ook de coördinatie voor. Lees hier zijn verhaal.

Communicatie en beeld
Om alle informatie te bundelen en toegankelijk te maken, zowel inhoudelijk als over alle activiteiten van EnergieRijk Houten is de website van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat deze aan de achterkant op technische gebied en aan de voorkant met tekst en beeld goed functioneert.

“Het mooie van ERH vind ik dat het voor en door bewoners is en dat het gaat om iets wat er echt toe doet!”

Aad de Jonge beheert de technische kant van de website en fotografeert op veel van de activiteiten. Lees hier zijn hele verhaal.

Enthousiast geworden en weten wat jij kunt doen bij EnergieRijkHouten? Klik hier voor meer informatie.

In de zomer van 2020 verscheen een artikel over de vrijwilligers van Energierijk Houten in het Groentje.