De energieambassadeurs stellen zich voor:

Ad van Ooijen
Ad woont in ‘Het Veld’, is gepensioneerd na 47 jaar in de ICT gewerkt te hebben en is inmiddels ervaringsdeskundige op het gebied van o.a. isoleren, ventileren en het gebruik van een lucht/water warmtepomp.

Ad is vanaf begin 2019 regelmatig in het Energie BespaarCafé als energieambassadeur aanwezig. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de warmtepompfietstochten door EnergieRijk Houten in Houten.

In de presentatie tijdens warmtepompfietstocht geeft hij aan wat hij beter en anders had kunnen doen zodat anderen deze fouten niet hoeven te maken.

Het energielabel van zijn woning uit 1986 is A geworden na allerlei grotere en kleine maatregelen (van 2014 tot 2020) op het gebied van kierendichting, isolatie, ventilatie en de installatie van zonnepanelen om zo het energieverbruik ter verminderen en de aanschaf van een lucht/water warmtepomp voor de verwarming van de woning. Ook apparaten met WTW (Warmte Terug Winning) zijn geïnstalleerd.

Specifieke kennis van:
– Isoleren
– Ventileren
– Kieren dichten
– Gebruikerservaring met een warmtepomp.
– Warmtepompfietstocht
– Energiebesparing met simpele maatregelen
– Energiebesparing door gedragsverandering


Ardy Notenboom
Ardy woont al 25 jaar in de Hagen. Op zijn woning liggen zonnepanelen die voldoende opwekken om het totale verbruik te compenseren. Er ligt ook een zonnepaneel om een zonneboiler van warm water te voorzien. Nagenoeg alle verlichting bestaat uit led’s.

Na 15 jaar te hebben gewerkt als docent natuurkunde, heeft hij zijn vakgebied verlegd naar de ICT (informatiebeveiliging). Als docent datacommunicatie, en als consultant, heeft hij veel cursussen, seminars, workshops en advieswerk verzorgd. Bij het verduurzamen van woningen komt kennis van natuurkunde altijd goed van pas. Techniek is zijn hobby. In zijn garage heeft hij enkele oldtimers gerestaureerd.

Intussen is Ardy met pensioen en heeft hij de tijd om als energieambassadeur Houtenaren van advies te voorzien op het gebied van energiebesparende maatregelen.

Specifieke kennis van:
– Zonnepanelen
– LED verlichting
– Meten en rekenen
– Kennisoverdracht bouwfysica

Frans Versteeg
Frans woont in de Borchen. In zijn huis heeft hij zoveel mogelijk gedaan aan verduurzaming om zo de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Dit heeft geresulteerd in allerlei grotere en kleine maatregelen op het gebied van kierendichting, isolatie, ventilatie en de installatie van zonnepanelen om zo zijn energieverbruik ter verminderen en dan wellicht een warmtepomp aan te schaffen, aangepast aan die vermogenseis. Hierover deelt hij graag zijn kennis.

‘Met mijn opleiding (werktuigbouwkundig ir.) van lang geleden weet ik veel af van allerlei fysische processen. Zo is ook het gedrag van warmte en koude en vocht in een woning mij welbekend. Graag wil ik mensen uitleggen hoe een huis zich gedraagt tgv de warmte en koude buiten. Waardoor warmte verloren gaat, hoe je tegengaat dat warmte verdwijnt en hoe je dan goede afwegingen maakt van waar wel en waar niet geïsoleerd moet en kan worden in jouw huis, daar kan ik bewoners bij helpen. Ik houd van een inhoudelijke discussie en laat me leiden door de feiten.’

Los van het Energie BespaarCafé besteedt Frans onder meer tijd aan het geven van allerlei workshops op duurzaamheidsgebied, het opleiden van energieambassadeurs, het beantwoorden van netelige vragen en het houden van keukentafelgesprekken.

Specifieke kennis van:
– Maken van een stappenplan om te verduurzamen
– Grip op het gasverbruik
– Grip op het elektriciteitsgebruik
– Quick-wins voor verduurzaming
– Isolatie. Wat, waarom, wanneer en hoe isoleren?
– Ventilatie. Waarom en hoe ventileren?
– Warmteafgiftesystemen
– Warmtepompen
– Warmteverliesberekening
– Effecten van isolatiemaatregelen op de energierekening inschatten

Geert de Vrieze
Geert woont sinds 1980 in het Oude Dorp. De enige isolatie die het huis (bouwjaar 1964) in de wijk van de eerste nieuwbouw van Houten had was dakisolatie. De woning is nu voorzien van HR+/++ glas, vloer- en gevelisolatie. Verder is de gasketel vervangen door een HR-ketel en leveren 10 zonnepanelen sinds 2013 meer kilowatts op dan er verbruikt worden. Al van jongs af aan is hij begaan met het milieu en bezig met energiebesparing.

Geert is sinds 2018 met pensioen en nu energieambassadeur en coördinator van het Energie BespaarCafé. In de bibliotheek (elke 2e zaterdag van de maand), beantwoordt hij samen met zes andere ambassadeurs (bij toerbeurt) de vragen die in het café gesteld worden door mensen die hun huis willen verduurzamen.

Tijdens de coronacrisis (periode maart-juli 2020) werden de vragen gesteld en beantwoord via e-mail en kunnen door de zgn. ‘keukentafelgesprekken’ bij de mensen thuis de verduurzamingsmogelijkheden beter in kaart worden gebracht. Ook draait hij mee in het warmtescanteam en in het team van de EnergieVoorbeeldWoningen.

Specifieke kennis van:
– HR-glas
– Vloerisolatie (TONZON, o.a. elf aangebracht onder een houten vloer)

Geurt Breukink
Geurt woont sinds 1990 in Houten. Eerst 14 jaar aan de Gravenborch. Sinds 2004 in Houten Zuid aan het Strandmeer. Hij is erg geïnteresseerd in de energietransitie en het ziet de urgentie van CO2 reduceren.

‘Na 18 jaar bij een Ministerie te hebben gewerkt als Rentmeester heb ik vervolgens 20 jaar bij een groot ingenieursbureau gewerkt. Mijn specialiteiten zijn beheer van het landelijk gebied en Bouw en Vastgoed. De laatste twee jaar van mijn werkzame leven heb ik als hoofd Vastgoed bij een provinciale overheid gewerkt. Sinds 2018 ben ik met pensioen. Ik doe alle klussen in en om het huis in principe zelf, behalve stukadoorswerk. Beide huizen in Houten hebben een verbouwing ondergaan.’

Geurt wil zijn kennis inzetten om een huis energieneutraal te maken, te beginnen bij zijn eigen huis. In 2020 heeft hij in zijn huis de gaskraan gesloten. Dat kon doordat hij in 2011 de eerste 14 zonnepanelen heeft aangeschaft en in 2019 de tweede serie van 14 panelen. Het afgelopen jaar heeft hij daarnaast een lucht/water warmtepomp aangeschaft. ‘Ik heb me daarbij verdiept in de materie waarbij de aanschaf van het totale pakket ertoe moet leiden dat ik op jaarbasis de gasmeter en de elektriciteitsmeter op nul staan. Aan het einde van kalenderjaar 2021 hoop ik te kunnen melden dat dit gelukt is.’

In 2021 is Geurt aangesloten bij EnergieRijk Houten. Zijn huis is ook aangemeld als energievoorbeeldwoning. Hij vindt dat iedereen in Houten zuid beschikt over een behoorlijk goed geïsoleerde woning die met een redelijke investering een energietransitie kan ondergaan. Hij helpt daar graag bij door zijn kennis beschikbaar te stellen.
Hij helpt EnergieRijk Houten verder met het redigeren van de teksten van de Energievoorbeeldwoningen en het selecteren van zonnepaneel leveranciers voor gezamenlijke inkoop actie.

Specifieke kennis van:
– Zonnepanelen
– Warmtepomp
– Isolatie
– Ventilatie

Hans van Dijk
Hans woont in het Oude Dorp. In zijn huidige woning uit 1987 heeft hij er bij de bouw al op gelet dat de isolatiewaarden (RC waarde) van alle constructies 30 a 40% hoger waren dan de toen geldende voorschriften. Verder heeft hij allerlei isolatie- en ventilatie maatregelen getroffen door de jaren heen, naast de aanschaf van zonnepanelen. Zo bereidt hij zich voor op een eventuele warmtepompinstallatie.

‘Ik ben gepensioneerd en kan met mijn bouwkundige achtergrond inwoners van Houten helpen met de zoektocht naar verduurzaming. Mijn interesse om zuinig om te gaan met energie bestaat al 45 jaar. Ik ben begonnen met CV-optimalisatie-gesprekken bij de mensen thuis.’

Hans is sinds begin 2019 regelmatig in het Energie BespaarCafe als energieambassadeur aanwezig: ‘Het zijn heel prettige gesprekken met de bezoekers. Men komt met een vraag, maar vaak worden gelijk ook andere verduurzamingsmogelijkheden besproken. We zijn met meerdere ambassadeurs en zijn dan ook in staat om als team gezamenlijk bijna alle vragen te beantwoorden. Onderling vindt er veel kennisuitwisseling plaats.’ Verder is Hans ook betrokken bij de collectieve inkoopacties.

Specifieke kennis van:
– Simpele energiebesparende maatregelen
– Beter isoleren van woningen

Jessica Veen
Jessica woont sinds zeven jaar in de Sloten in een koopwoning.

Eind 2017 was ze op een informatieavond over isolatie. Enorm geïnspireerd heeft ze daarna ook een warmtescan laten maken van haar huis. En zo is het balletje gaan rollen.

Allereerst ging ze als vrijwilliger aan de slag in het warmtescanteam met het maken van warmtescans en rapporten. Zo hoorde ze over een cursus Hoe een stappenplan te maken voor het verduurzamen van een (mijn) woning. Die cursus heeft haar veel inzicht verschaft en het plan lag op tafel.
Stap 1 werd bij haar uiteindelijk zonnepanelen gevolgd door HR++-glas beneden en later ook op de bovenverdieping. En ook op het gebied van elektronica heeft ze haar lampen vervangen door led en haar huis ‘slim’ gemaakt, waardoor ze inzicht kreeg in haar verbruik en niet onnodig energie verbruikt wordt op het moment dat ze niet thuis is.

Omdat haar huis gebouwd is met luchtverwarming heeft ze zich ook daar ondertussen grondig in verdiept. Zeker nu het belang van ventilatie steeds groter wordt, is ze bezig met het plannen voor een WTW systeem waardoor ze wel altijd frisse (verse) lucht in huis heeft, maar geen frisse (koude) lucht. Dus een gezond leefklimaat en minder stookkosten.
Gewapend met deze kennis en ervaring is ze sinds twee jaar energieambassadeur en staat ze in het Energie BespaarCafé bewoners te woord als ervaringsdeskundige.

Specifieke kennis van:
– Isolatie
– Ventilatie
– Domotica (integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven)

Roelof Boersma
Roelof woonde heel lang in de Gilden maar is nu verhuisd naar een oude boerderij aan de rand van Houten. Meer informatie volgt.