EnergieDisplay Project

VERLAAG JE ENERGIEREKENING MET DE ENERGIEDISPLAY

EnergieRijk Houten doet mee aan een landelijk onderzoek, in opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit van Tilburg en uitgevoerd met steun van de Gemeente Houten en Gemeente Utrecht, waarbij inwoners van de gemeente Houten een jaar lang gratis een energiedisplay kunnen uitproberen.

Deze energiedisplay is gekoppeld aan jouw slimme meter en geeft op het beeldscherm informatie of jouw energieverbruik hoger of lager is dan normaal. Door de display bijvoorbeeld in je woonkamer of keuken te zetten haal je de gas- en elektriciteitsmeter letterlijk ‘uit de kast’. Omdat de display direct inzichtelijk maakt wat het energieverbruik is in jouw huis, kun je 5 tot 10% besparen op je energierekening. Onderzoek toont aan dat huishoudens met deze informatie al gauw 100 tot 200 euro per jaar kunnen besparen.

Gedurende de zomer van 2019 zijn alle aanmeldingen in de gemeente Houten geïnventariseerd en benaderd. De deelnemers zijn in twee groepen  verdeeld, waarbij bij de helft van de deelnemers thuis een energiedisplay werd geïnstalleerd en de andere de helft als controlegroep ingezet zal worden. Binnenkort zal hier de voortgang van het onderzoek worden beschreven.

Woon jij in Houten en neem je deel aan dit onderzoek met de energiedisplay in bruikleen?
Hieronder kun je alles nog eens nalezen.

Deelnemen kan onder de volgende voorwaarden:

– Je hebt een slimme meter*;
– Je maakt geen gebruik van stadsverwarming, blokverwarming of collectieve warmtekoudeopslag;
– Je bent van plan het komend jaar in dit huis te blijven wonen;
– Je slimme meter is op afstand uitleesbaar (dus niet op jouw verzoek administratief uitgezet).

LET OP: maak je al gebruik van een energieverbruiksmanager die direct is aangesloten op de ‘P1-poort’, bijvoorbeeld de Toon van Eneco, de Essent Thuis App of BOKS van Greenchoice? Dan kun je je helaas niet aanmelden voor het onderzoek.

*Als deelnemer kun je in aanmerking komen voor een energiedisplay. Je komt in aanmerking voor plaatsing van een energiedisplay wanneer jouw slimme meter het bouwjaar 2014 of later heeft. Het bouwjaar staat op de slimme meter, hier kun je zien waar je het bouwjaar van jouw slimme meter kunt vinden. Daarnaast moet je toestemming hebben gegeven dat jouw slimme meter de standen van jouw gasverbruik doorgeeft. Na je aanmelding wordt het bouwjaar en de doorgifte van jouw gasmeterstanden gecheckt.

Voordat je je aanmeldt:
Bij aanmelding doe je mee aan de pilot en geef je toestemming dat voor maximaal 1,5 jaar het energieverbruik van je huishouden uitgelezen wordt voor wetenschappelijk onderzoek naar energiebesparing. Je privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd, de datadeling loopt niet via internet en blijft buiten bereik van andere partijen, zoals energieleveranciers.

Als je je inschrijft als deelnemer aan het onderzoek, betekent dit dat je óf een energiedisplay een jaar gratis kan uitproberen (50 deelnemers) óf je zit in de controlegroep zonder display (50 deelnemers). Je maakt dan kans op een cadeaubon t.w.v. 50 euro.

Meer weten? Hieronder staat alles uitgebreid op een rij:

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de effecten van een energiedisplay. We onderzoeken of de energiedisplay als middel kan worden ingezet om energiebesparing te stimuleren en zo de energierekening te verlagen.

Goed om te weten als deelnemer

– De energiedisplay werkt onafhankelijk van een energieleverancier of andere commerciële dienstverlener.
– Je hoeft geen abonnement af te sluiten met een commerciële aanbieder en je hebt ook geen internet nodig.
– Het gebruik van de energiedisplay is gratis en er zijn geen andere kosten aan verbonden.
– Deelnemers worden door middel van willekeurige toewijzing in 2 groepen ingedeeld: 50 deelnemers met en 50 deelnemers zonder display.

Enkele weken na je aanmelding hoor je in welke groep je zit:

– Groep met display: je mag de energiedisplay een jaar lang gratis uitproberen. Bij ontvangst van de display teken je een bruikleenovereenkomst. De display is alleen voor eigen gebruik; je mag de display niet verkopen of weggeven.
– Groep zonder display: je wordt ingedeeld in een controlegroep. Je doet wel mee met het onderzoek en maakt kans op één van de 20 cadeaubonnen t.w.v. 50 euro.

Spelregels

– Je hebt een slimme meter voor zowel gas als elektriciteit van na 1-1-2014.
– Je hebt individuele meters voor elektriciteit én gas. Je maakt dus geen gebruik van stadsverwarming, blokverwarming of collectieve warmtekoudeopslag.
– De beschikbare energiedisplays worden verloot onder de mensen die zich aanmelden.
– Maximaal 50 inwoners van de gemeente Houten die zich aanmelden, mogen de energiedisplay een jaar uitproberen. Dit hoor je enkele weken na inschrijving.
– De andere 50 deelnemers worden ingedeeld in een controlegroep die geen energiedisplay ontvangt. Ze doen wel mee met het onderzoek en maken kans op één van de 20 cadeaubonnen t.w.v. 50 euro.
– Het gebruik van de display is gratis en er zijn geen andere kosten verbonden.
– Je geeft bij de inschrijving toestemming om voor maximaal 1,5 jaar het energieverbruik van je huishouden uit te laten lezen om het effect van de energiedisplay te meten. Hiervoor hoef je niets te doen. Na een jaar maakt een in te vullen vragenlijst nog deel uit van het onderzoek.

Privacy
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert dit onderzoek uit in samenwerking met een aantal projectpartners in de regio, de Universiteit van Tilburg en Energysense. Hierbij staat een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens centraal. Om toe te lichten hoe we dit doen, hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op al het gebruik van persoonsgegevens in dit onderzoek.

Loting en installatie
-Bij de aanmelding krijg je een korte vragenlijst, waarin o.a. om het nummer van jouw slimme meter wordt gevraagd.
– Na de verwerking volgt de controle of jouw meter geschikt is voor deelname aan het onderzoek. Daarna volgt de willekeurige toewijzing van de deelnemers in 2 groepen (met en zonder display).
– Als je wordt geselecteerd voor een energiedisplay dan wordt de energiedisplay bij jou thuis bezorgd en geïnstalleerd door een vrijwilliger van EnergieRijk Houten. Deze vrijwilliger geeft uitleg over het gebruik van de display en geeft je tips om direct energie te besparen.

Onderzoek

– Gedurende maximaal 1,5 jaar worden de gegevens uit jouw slimme meter verzameld en zorgvuldig bewaard. Jouw privacy wordt hierbij uiteraard gewaarborgd.
– Na afloop van de meetperiode wordt de energiedisplay weer door de vrijwilliger van EnergieRijk Houten bij jou opgehaald.
– Alle deelnemers (met en zonder display) vullen na een jaar een vragenlijst in als onderdeel van het onderzoek. Alle gegevens worden zodanig verwerkt dat ze niet direct herleidbaar zijn naar een persoon.
– Onder de deelnemers aan het onderzoek die geen display hebben ontvangen en na een jaar de vragenlijst invullen worden 20 cadeaubonnen van 50 euro verloot.

Filmpje van iemand die de energiedisplay al gebruikt: