FAQ

Energie Voorbeeld Woningen: Veel gestelde vragen
Waarom Investeren?
Lagere energierekening Thermisch comfort Isolatie maakt je huis comfortabeler. Verhoging van comfort is soms moeilijk onder woorden te brengen. Aspecten kunnen zijn: ‘s Winters: -Minder of geen koudeval bij grote raampartijen, waardoor je dichter bij de ramen kunt zitten -Het huis wordt ‘groter’ omdat meer ruimtes een behaaglijk klimaat houden. En het huis koelt ‘s nachts minder af -Niet verwarmde ruimtes worden ook warmer en minder vochtig. -Minder koude plekken waar condens kan ontstaan met schimmel, weer en muffe geur als resultaat. ‘s Zomers: – Is je huis koeler. Vermindering van eventuele geluidsoverlast Een gezonder binnenklimaat Verlaging van uw CO2-uitstoot Voorbereid op lage temperatuurverwarming (LTV), welk nodig is bij het gebruik van een warmtepomp. De kwaliteit en de waarde van de woning neemt toe.
Ik kom niet in aanmerking. Waarom niet?
Bewoners komen in aanmerking voor een betaald advies als van hun woning tenminste 20 andere vergelijkbare woningen in Houten bestaan en de bouwschil (energetisch) niet significant gewijzigd is. Waarom: Ondanks dat bewoners betalen voor het advies, is het advies niet alleen voor hen bedoeld. Het advies moet voor mensen in een vergelijkbare woning ook bruikbaar zijn. Hoe dan wel: Door de voorselectie kunnen we er voor zorgen dat het grootste deel van het advies generiek is voor bewoners de hetzelfde type woning. De betalende bewoner krijgt daarnaast advies toegesneden op zijn/ haar woning.
Hoe wordt het energiegebruik berekend?
Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen, verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY (Test Reference Year) De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar. Het berekend elektriciteitsverbruik heeft betrekking op de woning gebonden installaties en niet op apparatuur van bewoners (zoals koelkast, computers, wasmachine, droger, etc.). Het berekend elektriciteitsverbruik omvat alleen: verwarming, tapwater, hulpenergie (voor verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en zonneboiler), verlichting (standaard omstandigheden), zonnecellen (PV), microwkk. De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden.
Wat is de Rc waarde
De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtegeleidingcoëfficiënt, deze wordt gebruikt voor ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking. Voor een constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn. De ZTA-waarde staat voor het percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt.
Vergelijken van energieverbruik
Het vergelijken van energieverbruiksgegevens is bijzonder lastig omdat het verbruik afhangt van de gezinssamenstelling en energieverbruiksgedrag. Er zijn dus geen standaard gezinnen. Daarom zijn de verbruiks- bespaargegevens die u ziet de gegevens van het gezin waar de woningopname plaatsvond. Om het te kunnen vergelijken met uw situatie geven we aan wat voor drie andere situaties de omrekeningsfactoren zijn:

 

Waarom geen standaard EPA-advies?
we willen de drempel verlagen voor Houtenaren om te investeren in hun woning. Wij geloven dat dat alleen mogelijk is door het advies zo bruikbaar mogelijk te maken. Dit betekent dat de woningeigenaar idealiter met het rapport onder de arm naar de bouwmarkt of aannemer kan om met vertrouwen (bewust+bekwaan) keuzes te maken.
Waarom zeggen jullie niets over energielabels?
We gebruiken geen energielabels en streven met de rapportage dan ook geen energielabel na Waarom: Het toekennen van een echt energielabel kan pas na een zeer intensief opnameproces. Dit valt buiten de doelstelling van dit project. Hoe dan wel: We beschrijven praktische manieren om energiegebruik te beperken
Waarom zeggen jullie niets over terugverdien tijden?
Wij gebruiken geen terugverdientijden in onze rapportages omdat ze er heel definitief uit zien maar sterk afhankelijk zijn van toekomstige onbekende prijsontwikkelingen.
Waarom thermische isolatie?
Isoleren is een no-regret maatregel. Isolatie bespaart CO2 en vermindert daarmee opwarming van de aarde. Isoleren verlaagt de energierekening. Isolatie maakt je huis comfortabeler. Isolatie is nodig om je huis geschikter te maken voor lage-temperatuurverwarming en een warmtepomp.
Waarom kan mijn spouwmuur niet worden nagevuld?
Voor een tussenwoning is er slechts een beperkte winst te behalen omdat dan ook de scheidingsmuren met de buren moeten worden geïsoleerd om warmtelekkage te voorkomen. Afhankelijk van het type na-isolatie en de ruimte in de spouw zal de R-waarde maximaal 2 m²K/W bedragen.
Waarom niet overal HR+++ glas?
Voor HR+++ glas is helaas te weinig ruimte in de bestaande sponningen en zal het vaak te zwaar zijn. Los hiervan is HR+++ glas niet aan te raden in slecht/niet-geïsoleerde kozijnen doordat via deze kozijnen de bespaarde warmte zal weglekken.
Waarom raden jullie geen infrarood paneel aan?
Infraroodpanelen zijn weliswaar goedkoper in aanschaf dan een warmtepomp maar in gebruik veel duurder: binnen een paar jaar zijn de totale kosten van een goed geïnstalleerde warmtepomp lager dan van IR panelen. Omdat infraroodpanelen netto geen electricitieitsbesparing opleveren, dit in tegenstelling tot een warmtepomp Omdat IR-panelen aleen geschikt als bijverwarming, niet als hoofdverwarming. Voor toepassing als hoofdverwarming is een ‘passief huis’ nodig. Omdat bij massale toepassing als hoofdverwarming deze voor een gigantische overbelasting van het stroomnet zorgen IR panelen kunnen hooguit aangeraden worden als bijverwarming bij uitzonderlijk lage temperaturen of op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nota bene: Wat voor IR panelen geldt is ook van toepassing op elektrische straalkachels, heteluchtkachels, matjes onder vloerbedekking, “dingen in het stopcontact”, kortom alles wat het rendement van het opgenomen vermogen niet vergroot.

Waarom geen zonnecollectoren?
Omdat je de vierkante meters van je dak energetisch slimmer benut met PV panelen met saleringsregeling (financieel argument). Vacuümcollectoren kan wel maar nemen we nu niet mee.
Wat over de warmtepomp
Elke gemeente moet in 2019 een warmteplan opstellen waarin zij aangeeft hoe de warmtevoorziening geregeld wordt in de toekomst wanneer het gebruik van aardgas stopt. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden. Het bestaande aardgas netwerk kan worden gebruikt voor bv waterstofgas of biogas. Maar een gemeente kan er ook voor kiezen om collectieve voorzieningen aan te leggen zoals wijk of stadsverwarming, op gas of op basis van geothermie. De komende jaren moeten er in de energietransitie daarom een aantal fundamentele keuzes worden gemaakt door de rijksoverheid en de gemeente over (een combinatie van) energiedragers en de bijbehorende infrastructuur. Wij denken dat eerst duidelijkheid moet komen over de strategische keuzes voordat een particulier grote investeringen doet in warmteopwekking. Totdat hier duidelijkheid over is heeft een particulier een aantal mogelijkheden voor de vervanging van de CV-ketel.
Waarom (g)een ventilatiewarmtepomp?
Wat: Een ventilatiewarmtepomp (bijvoorbeeld de Warmtewinner van Eneco/ Inventum) is een vervanger voor de bestaande MV-box en haalt warmte uit de afgezogen lucht wanneer er een warmtevraag is. De warmte wordt er echter niet continue uitgehaald of opgeslagen.

Waarom niet: Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ventilatiewarmtepomp, moet het huis volgens de regels geventileerd worden. Dit betekent vaak dat er meer (koudere) lucht moet worden toegevoerd en opgewarmd waardoor (om hetzelfde comfortniveau te houden) de stookkosten juist toenemen. Een alternatief voor de bestaande MV-box is een box met CO2 en luchtvochtigheidssensor. Als u verder wilt gaan dan zijn andere mogelijkheden zoals decentrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Dit is een dure optie omdat meerdere units nodig om dezelfde hoeveelheid lucht aan te zuigen. Bij-effect: dit beperkt het warmteverlies, maar levert geen extra warmte op.

Waarom wel: Een ventilatiewarmtepomp kost meer electra maar bespaart gas. Als het bestaande mechanischeventilatiesysteem wordt vervangen, dan kun je met een ventilatiewarmtepomp voorsorteren op een hybride warmtepomp. Als een buitenunit in een hybride warmtepomp opstelling niet gewenst is dan is een ventilatiewarmtepomp ook een goede oplossing Als je ramen laat plaatsen met luchtroosters dan …

Waarom geen warmtepomp bij een beperkt budget?
vervang wanneer de bestaande hoogrendementsketel (HR) kapot gaat de ketel voor een nieuwe HR-ketel. Dit is geen milieuvriendelijke keuze maar kan een logische stap zijn wanneer u geen grote investeringen wilt doen of wanneer de gemeente collectieve voorzieningen gaat aanleggen. Let op: aardgas wordt komende jaren wel duurder en u heeft geen recht op subsidie.
Waarom een hybride warmtepomp voor een beperkt geisoleerde woning?
In woningen met een normaal of relatief hoog energieverbruik kan een hybride (gas-elektrische) oplossing worden toegepast. Bij een hydride oplossing zorgt een warmtepomp voor verwarming. Warm tapwater wordt bereid door de HR-ketel. Wanneer er een grotere warmtevraag is (bijvoorbeeld voor ruimteverwarming) zal de HR-ketel bijspringen. Een hydride oplossing bestaat daarom uit een HR-ketel, een binnen- en buiten unit voor het warmtepompdeel. Als u het gasverbruik verder wilt verminderen, kunt u een warmtepomp of elektrische boiler toevoegen, t.b.v. warm tapwater
Waarom een volledig elektrische warmtepomp voor een goed geisoleerde woning?
De warmtepomp is al een volwassen product. De komende jaren zullen er echter steeds efficiëntere warmtepompen op de markt komen (hogere SCOP, minder dB, kleinere omvang). In goed geïsoleerde woningen of woningen met laag energieverbruik kan een volledig elektrische oplossing worden toegepast voor de productie van warm water voor centrale verwarming en tapwater. Voor de productie van deze warmte is elektriciteit nodig. Als u nu jaarlijks 1000 kuub gas verbruikt heeft u ongeveer een additioneel stroomverbruik 3400 kWh. Een volledig elektrische oplossing bestaat uit een warmtepompdeel en een boilervat voor de opslag van warm water.