Isolatie glas

–Energie Voorbeeld Woningen: Isolatie glas!

Met één m² HR++ en HR+++ glas  wordt t.o.v. oud dubbel glas resp. ca. 10 en 17 m³ aardgas bespaard per jaar.

–In de verwarmde ruimtes is de besparing door HR++ en HR+++ glas iets hog

er dan in de niet verwarmde ruimtes.

 

 

 

 

 

 

 

–Hoog-rendementsglas (HR) is er in de HR++ en HR+++ variant.

–HR++ bevat twee lagen glas en HR+++ drie lagen.

–De isolatiewaarde is afhankelijk van o.a. de glasdiktes, gebruikte metaalcoating, de spouwbreedte(-s), type gas in de spouw(-en) en het type afstandhouder dat het geheel bij elkaar houdt.

–De kostprijs is afhankelijk van de arbeidskosten en daarom bij kleine ruiten relatief hoger dan bij grote ruiten.

–Indien u geen balansventilatie neemt, kies dan voor ventilatieroosters in het glas.

–Tip: Verf pas na het vervangen van uw ruiten uw houtwerk.

–Tip: Overweeg gelaagd (veiligheids)glas voor ruiten met doorvalgevaar.

Type Specificaties Kosten (gezet) Geschatte totaal kosten
HR++ U-waarde max 1,2 W/m²K, liefst lager Circa 160 €/m²
HR+++ U-waarde 0,5 tot max 0,7 W/m²K Excl. vervangen kozijnen, ca. 200€/m²

–HR+++ glas is nauwelijks duurder dan HR++ maar heeft wel een betere isolatiewaarde. Pas daarom HR+++ glas toe in de deuren en kozijnen ìn de verwarmde ruimtes

–Vervang in de overige ruimtes de ruiten door HR++ glas

–Voor HR+++ glas  is helaas te weinig ruimte in de bestaande sponningen en zal het vaak te zwaar zijn.

–Los hiervan is HR+++ glas niet aan te raden in bestaande/ niet-geïsoleerde kozijnen doordat via deze kozijnen de bespaarde warmte zal weglekken.

–Vervang eventueel ook bestaande voor- en achterdeuren. Deze deuren zijn vaak dun en bevatten enkelglas waardoor veel warmte weglekt.

–Let op:

–Als u géén decentrale balansventilatie met WTW wilt gaan toepassen (zie verder) kies dan voor ramen met ventilatieroosters.

–In de badkamer moet nooit een ventilatierooster worden geplaatst i.v.m. condensatieproblemen.