De Hoeven Energie

Het initiatief De Hoeven Energie heeft tot doel om duurzaamheid in de wijk De Hoeven in Houten te stimuleren. Voor de bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder kosten, goed voor het milieu

De aanpak van de afgelopen jaren, het op weg helpen van de bewoners van De Hoeven in hun persoonlijke energietransitie, was succesvol. De informatie op infoavonden en op de website, gezamenlijke inkoop, uitleen van elektriciteitsmeters en CO2-meters, warmtescans en cv-optimalisatiegesprekken, heeft geleid tot meer kennis en diverse energiebesparende maatregelen in en aan woningen. Vanwege het succes hebben vrijwilligers en bestuur in een gezamenlijke bijeenkomst besloten om de bovengenoemde activiteiten in te bedden in EnergieRijk Houten.  Met De Hoeven Energie richten we ons nu op het door de gemeente Houten te maken ‘Warmteplan’. Iedere gemeente moet namelijk in 2021 per wijk een zogenaamd ‘warmteplan’ maken. Daarin beschrijven ze hoe en wanneer iedere wijk van het aardgas af naar andere warmtebronnen gaat. Dit warmteplan gaat over de staat van onze huizen en dus over ons. Wij als De Hoeven Energie willen ervoor gaan zorgen dat dit ook mét ons bedacht wordt.

zie: www.dehoevenenergie.nl voor meer informatie.