De Hoeven Energie

De Hoeven Energie

De Hoeven Energie is een van de wijkteams van EnergieRijk Houten.

Van 2015 tot 2022 was  De Hoeven Energie een onafhankelijke vereniging, in het begin als voorloper van Energierijk Houten en later als vereniging die er aan werkte in de wijk de onderlinge verbinding en de verduurzaming te versnellen vanuit 4 rollen:
De Betrouwbare Buur, De Buurtautoriteit, De Buurtexperimentator, De Buurtverbinder.

De Hoeven richting aardgasvrij?
In de transitievisie warmte heeft de gemeente Houten er voor gekozen andere wijken meer prioriteit te geven dan de Hoeven. Eerst wordt gekeken hoe bestaande warmtenetten aardgasvrij gemaakt kunnen worden, hoe huizen in de Polders aardgasvrij gemaakt kunnen worden en hoe de huizen met labels D en slechter verduurzaamd kunnen worden.

Uit de enquête van 2020 bleek dat inwoners van de Hoeven in hun eigen tempo, en op voor hen logische momenten door-verduurzamen. Hierbij helpt het wijkteam De Hoeven Energie van EnergieRijk Houten op hun verzoek, en met specifieke kennis over de 80-er jaren woningen in de wijk.

Het bewonersteam in de Hoeven houdt momenteel in de gaten welke impulsen er komen voor wijk specifieke zaken. Dit kan een nieuwe technische ontwikkeling zijn voor ons type huizen of het moment dat de gemeente  toe is aan iets te doen met de Hoeven. We  zijn dan van plan opnieuw een infoavond te organiseren en weer een enquête te houden. De doorgaande lijn van enquêtes helpt om de bewoners zo goed mogelijk te helpen.

De website van De Hoeven Energie: www.dehoevenenergie.nl blijft in deze tussenperiode bereikbaar als toegankelijke site waarop naast bouwtekeningen van de verschillende woningtypes in de wijk ook informatie staat over de warmtetransitie-plannen.