De Hoeven Energie

De Hoeven Energie

De Hoeven Energie stopt als zelfstandige vereniging
In 2022 heeft het kernteam van De Hoeven Energie (DHE) verschillende malen gesproken over de toekomst van DHE.
Toen de DHE in 2015 begon, waren we pioniers op het gebied van verduurzamen van huizen. Na een enquête in juli 2015 onder de bewoners van de wijk organiseerden we o.a. informatieavonden, warmtescans, CV-optimalisatie en collectieve inkoopacties. In 2019 ontstond EnergieRijk Houten die bovenstaande activiteiten voor heel Houten ging organiseren.

Omdat de belangstelling voor nieuwe activiteiten gericht op de wijk De Hoeven uitbleef en activiteiten als collectieve inkoop en informatieavonden Houten breed nu onder de organisatie van EnergieRijk Houten vallen, hebben we besloten om DHE als aparte vereniging per 1-1-2023 op te heffen. De Hoeven Energie zal als wijkinitiatief onder EnergieRijk Houten verder gaan en ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming waarbij inzet van wijkbewoners nodig is. Heb je zin en energie om je daar voor in te zetten meld je dan aan via ons contact formulier of via de website van EnergieRijk Houten.

Voorlopig is de website van EnergieRijk Houten nog in de lucht. Hier vind je o.a. nog informatie over de bouwtekeningen van huizen in de Hoeven, de interessante informatiebulletins over de transitievisie warmte en het nieuwsbrievenarchief: www.dehoevenenergie.nl voor meer informatie.