Ecowijk Mandora

Ecowijk Mandora

Ecowijk Mandora in de wijk het Hout is bewoond sinds begin 2017. Bewoners laten tijdens rondleidingen zien welke maatregelen ze bij de bouw hebben genomen om te komen tot energiearme en zelfs energie neutrale woningen. Te zien zijn o.a. dikke, geïsoleerde muren, warmtepompen, balansventilatie en uiteraard veel zonnepanelen. De data van de rondleidingen staan op de site van de wijk: www.ecowijkmandora.nl.

De bewoners hebben allemaal een eigen woning, maar ze delen een grote gezamenlijke tuin en een buurthuis. Van beide wordt erg genoten en samen zorgen jong en oud voor het onderhoud. De tuin is ingericht met voornamelijk inheemse planten waardoor de wijk ook voor veel vogeltjes en allerlei insecten een fijne verblijfplek is. Het buurthuis vervult de rol van een grote huiskamer. Soms zijn er familiefeestjes, dan weer kinderspeelmiddagen, of vergaderingen. Aan het buurthuis vast is ook een werkschuur met een werkbank en gereedschap dat gedeeld wordt.

De bewoners blijven attent op wat ze kunnen doen om tot meer duurzaamheid te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen genomen rond mobiliteit, het verminderen van afvalstromen en het bergen en hergebruiken van hemelwater. Op de website wordt over deze en volgende acties geschreven.

Foto’s: links en midden: Bert Muller, rechts: Gerard Carbo