Privacy statement voor energie voorbeeldwoningen

PRIVACY STATEMENT T.B.V. PROJECT ‘ENERGIE VOORBEELDWONINGEN’ VAN STICHTING ENERGIERIJK HOUTEN

Voor het project ‘Energievoorbeeldwoningen’ wordt met persoonlijke gegevens gewerkt. Daar willen we zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan en we houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement geven we specifiek voor dit project aan waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat we ermee doen binnen het genoemde project. Voor het overige (rechten, bewaartermijnen, klachten) verwijzen we naar de AVG verantwoording zoals die op de site van Energierijk Houten vermeld staat.

Doel van het project ’Energievoorbeeldwoningen’
Het doel is om van 40 verschillende typen woningen de mogelijkheden om dat type woning te verduurzamen, in kaart te brengen om zo de verduurzaming van de Houtense woningvoorraad te helpen versnellen. Daartoe proberen we van ieder type woning in Houten, waarvan er minstens 20 zijn, een voorbeeldwoning in het bestand te krijgen, opdat andere bewoners van dat type woning niet allemaal het wiel hoeven uit te vinden en de voorgestelde maatregelen kunnen (laten) uitvoeren.

Werkwijze project ’Energievoorbeeldwoningen’
1. Geïnteresseerden melden zichzelf aan met NAW gegevens en gegevens over hun woning via een standaardformulier. Dit gaat via het e-mailadres: energievoorbeeldwoningen@energierijkhouten.nl, dat alleen toegankelijk is voor het team Energievoorbeeldwoningen.
2. Deze gegevens worden opgeslagen in een dropbox die alleen toegankelijk is voor de verwerkers binnen het team Energievoorbeeldwoningen.
3. Via mail/telefoon wordt contact opgenomen met de aangemelde personen
4. Er volgt een afspraak voor een bezoek met twee afgevaardigden van het project
5. Als de woningen aan de voorwaarden van het project voldoet, volgt opname van de woning, waarbij gekeken wordt naar vloer, wanden en dakconstructie en waarbij bouwtekeningen, foto’s van de apparatuur en woonwensen erg belangrijk zijn.
6. De geïnventariseerde gegevens worden in een programma ingevoerd waarmee geanalyseerd kan worden welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden.
7. Voor de bewoner komt daar een persoonlijke rapportage met aanbevelingen uit.
8. Op de website van EnergieRijk Houten worden de energiebesparende maatregelen uit de rapportage over ieder onderzocht type woning geanonimiseerd gepubliceerd.

Gebruik persoonsgegevens:
Binnen het project EVW verwerken we persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn:
• Mensen die interesse tonen in deelname aan het Energievoorbeeldwoningen project
• Mensen bij wie daadwerkelijk een opname plaatsvindt
• Bezoekers van de Database van het project
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je contact met ons hebt opgenomen. Wij verwerken de persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening (zie werkwijze en doel van het project).
Naast persoonsgegevens verwerken wij ook gegevens over je woning zoals het woningtype (bouwjaar, energielabel, foto’s) en verbruiksgegevens (gas en elektra).
Bovenstaande gegevens hebben we nodig om te kunnen bepalen of de woning voldoet aan de voorwaarden van het project (standaardwoning voor 20 vergelijkbare woningen) en vervolgens de woning wat betreft energie verder in kaart te brengen.

EVW verwerkt de persoonsgegevens in een administratieve applicatie en in VABI, de gebruikte energiemodelleringssoftware. Je kunt je gegevens inzien door een schriftelijk verzoek te sturen naar de coördinator van het project.

Toegang tot persoonsgegevens:
De uitvoerders van het project en verwerker(s) kunnen je gegevens inzien. Dat is nodig voor het doorrekenen van de energetische maatregelen en ook voor het maken van afspraken. De coördinator kan op je verzoek je gegevens aanpassen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Derden aan wie wij je gegevens verstrekken zijn zelf ook weer verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Wij sluiten daartoe een verwerkingsovereenkomst met deze partij(en) af.

Regels bij de verwerking van persoonsgegevens:
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het project EVW gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.