Technische informatie glas

Technische informatie HR glas

Onderstaande tabel geeft het verschil tussen HR++ en HR+++ weer.
De U-waarde, uitgedrukt in Watt per m2 Kelvin, geeft de warmtestroom door het glas aan; hoe lager, hoe beter dus.

TypeSpecificatiesKosten (gezet)
HR++U-waarde max 1,2 W/m²K, liefst lagerCirca 160 €/m²
HR+++U-waarde 0,5 tot max 0,7 W/m²KExcl. vervangen kozijnen, ca. 200 €/m²

• Met één m² HR++ (dubbel) en HR+++ (triple) glas wordt t.o.v. het oude dubbel glas resp. ca. 10 en 17 m³ aardgas bespaard per jaar.
• In de verwarmde ruimtes is de besparing door HR++ en HR+++ glas hoger dan in de niet verwarmde ruimtes. Maar de niet verwarmde ruimtes worden dan wel degelijk ook warmer en dragen daarmee bij aan een hoger comfort.
• De precieze isolatiewaarde is ook afhankelijk van de glasdiktes, gebruikte metaalcoating, de spouwbreedte(-s), type gas in de spouw(-en) en het type afstand houder dat het geheel bij elkaar houdt

Samenstellingen en isolatiewaarden van HR++ en HR+++ glas:

1.Isolerend dubbel glas
Gewoon isolerend dubbel glas ( toegepast tot aan circa 1995) bestaat uit twee glasbladen die door een metalen kader aan de rand van her glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten geheel ontstaat.
De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht. De Ug waarde van dit glas ligt tussen de 2,7 en 3 W/m2K.

Hoog-Rendements isolerend dubbel glas. (HR++ glas)
HR++ isolerend dubbel glas heeft een wel tot 3x betere warmte-isolatie dan het gewone isolerend dubbel glas. Dit komt omdat op één zijde van het glas in de spouw een heel dunne warmte reflecterende coating is aangebracht en de spouw niet is gevuld met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn meestal argon of krypton.
De Ug waarde van dit glas ligt tussen de 0.9 en 1,2 W/m2K. (bron: Brochure vakgroep Glas Bouwend Nederland en Onderhoud NL)

2.Hoog-Rendements drievoudig isolatieglas (HR +++ of triple beglazing)
Drievoudig isolatieglas, ook wel “Triple beglazing genoemd”, heeft een betere isolerende werking dan HR++ glas en heeft wel tot 5x betere warmte- isolatie dan het gewoon isolerend dubbel glas. Het bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandshouders van elkaar worden gehouden. Op twee glasbladen is aan de spouwzijde van het glas een heel dunne warmte reflecterende coating aangebracht en beide spouwen zijn gevuld met een speciaal gas. De gebruikte gassoorten zijn meestal argon of krypton.
De Ug waarde van dit glas ligt tussen de 0.5 en 0,7 W/m2K. (bron: Brochure vakgroep Glas Bouwend Nederland en Onderhoud NL)

Aanvullende informatie
• Het warmteverlies door glas wordt uitgedrukt met de isolatiewaarde, aangeduid met de Ug waarde in W/m2K ( of UG waarde). Hoe lager de U waarde, hoe lager het warmteverlies.
• Kunststof afstandshouders bij isolerend glas voorkomen koudebruggen bij de randen.
• Toepassing van Triple beglazing in bestaande houten kozijnen kan meestal niet zonder aanpassing van de glassponning. Ook nagaan of het kozijn geschikt is voor het zwaarder glas.
• Bij matige kwaliteit van de huidige kozijnen overwegen de kozijnen te vervangen door isolerende houten kozijnen of kunststofkozijnen met Triple beglazing. (bron: Brochure vakgroep Glas Bouwend Nederland en Onderhoud NL)

Onderstaande figuur geeft aan wat de temperatuur van de verschillende glassoorten wordt bij een buitentemperatuur van 0 graden en een binnentemperatuur van 20 graden: