Tips bij montage en toepassen van energiebesaprende maatregelen

Montage van de tochtstrips XL:

-Plaatsing in de 6 mm. afhangspeling tussen kozijn en draaideel.
-De winddruk zorgt er aan de sluit– en bovenzijde voor dat de afdichtingslip tegen het draaideel wordt geduwd.
-Zie hiervoor tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde
-Zie hiervoor tekening A voor correcte montage aan de sluit– en bovenzijde bij naar binnendraaiende deuren en ramen.
-Bevestigen met schroeven 2,5x16mm. Het profiel is ook tackerbaar.