Uitgangspunten

Energie Voorbeeld Woningen: Onze uitgangspunten

1. –Buren geven buren vrijwillig deskundige raad

2. –Wij zijn onafhankelijk en krijgen dus geen vergoeding van leveranciers

3. –Ons doel is dat een bewoner uiteindelijk met onze aanbevelingen in de hand (het ‘boodschappenlijstje’) met vertrouwen naar een bouwmarkt of aannemer kan gaan.

4. –De maatregelen die wij aandragen zijn er op gericht bij te dragen aan een energieneutraal Houten. Hiermee bedoelen wij:

 • –Vermindering van het totale energiegebruik per woning
 • –Duurzame opwek van verbruikte energie
 • –Vermindering van het gasgebruik per woning
 • –Verbetering van comfort

5. Het uitgangspunt van het Energievoorbeeldwoningen is om in een aantal concrete stappen een woning energieneutraal te maken. Dit betekent dat we focussen op:

 • –Maatregelen waarmee we in stappen en kostenefficient geen aardgas meer hoeven te gebruiken
 • –Mogelijkheden voor eigen opwek van elektriciteit door het gebruik van het eigen dak voor zonnepanelen
 • –Mocht het eigen dakvlak onvoldoende zijn, dan willen we gebruik maken van lokale energieopwekinitiatieven
 • –Maatregelen die op de langere termijn financiële besparingen leveren. Dat betekent vaak dat er op de korte termijn investeringen nodig zijn. Kortetermijnmaatregelen die op langere termijn niet bijdragen aan een energieneutraal Houten hebben niet onze voorkeur.
 • –Hierbij richten wij ons op het verbeteren van de isolatie en op de verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen. Hierin zit dus wel: het normale gas- en electraverbruik voor verwarming (ruimteverwarming en tapwater) en ventilatie. Maar hierin zit niet: het huishoudelijke gebruik van electra zoals voor een wasmachine, vaatwasser, etc.

6. –We begrijpen dat de nodige financiële investeringen niet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom komen wij met:

 • –Een stapsgewijze aanpak/ prioritering van no-regret-maatregelen
 • –Waar mogelijk alternatieven die voor de kortetermijn minder investeringen vragen, maar voor de langetermijn minder rendement opleveren