Ons doel:
De bewoner die zijn huis wil gaan verduurzamen kan met onze aanbevelingen in de hand met vertrouwen naar een bouwmarkt of aannemer gaan.

Onze uitgangspunten:
1) Buren geven buren vrijwillig (ervarings-)deskundige raad.

2) Wij zijn onafhankelijk en krijgen dus geen vergoeding van leveranciers.

3) De maatregelen die wij aandragen zijn er op gericht bij te dragen aan een energieneutraal Houten. Hiermee bedoelen wij:
• Vermindering van het totale energiegebruik per woning.
• Duurzame opwek van de benodigde energie.
• Vermindering van het gasgebruik per woning.
Niet onbelangrijk daarbij is het streven naar verbetering van comfort.

4) Met behulp van de energievoorbeeldwoningen kunnen bewoners in een aantal stappen hun woning energieneutraal maken. Hierbij focussen we op:
• Maatregelen waarmee we in stappen en kostenefficiënt minder tot geen aardgas meer hoeven te gebruiken.
• Maatregelen die op de langere termijn financiële besparingen leveren en bijdragen aan een energieneutraal Houten. Dat betekent vaak dat er op de korte termijn investeringen nodig zijn.
• Verbetering van de isolatie en optimalisering van de verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen.
• Mogelijkheden voor eigen opwek van elektriciteit door het gebruik van het eigen dak voor zonnepanelen.
Mocht het eigen dakvlak onvoldoende of onmogelijk zijn, dan willen we gebruik maken van lokale energie-opwek-initiatieven die via de postcoderoos projecten realiseren op daken van scholen en bedrijven.

5) We begrijpen dat de nodige financiële investeringen niet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom komen wij waar mogelijk met:
• Een stapsgewijze aanpak/ waarbij no-regret-maatregelen voorop staan.
• Alternatieven die voor de korte termijn minder investeringen vragen, maar voor de lange termijn minder rendement opleveren.

Lees hier de privacyverklaring die van toepassing is op het Energie Voorbeeld Woningen project.