Doel en uitgangspunten Energie Voorbeeld Woningen

Ons doel:
De bewoner die zijn/haar huis wil gaan verduurzamen krijgt met het opgestelde rapport handvatten om concreet zaken aan te pakken; waar mogelijk met prioriteitstelling..

Onze uitgangspunten:
1) Buren geven buren vrijwillig (ervarings-)deskundige raad.

2) ERH onafhankelijk en krijgt dus geen vergoeding van leveranciers.

3) De maatregelen die wij aandragen zijn er op gericht bij te dragen aan een energieneutraal Houten. Hiermee bedoelen wij:

  • Vermindering van het totale energiegebruik per woning.
  • Vermindering van het gasgebruik per woning.
  • En waar mogelijk duurzame opwek van de benodigde energie.

Niet onbelangrijk daarbij is het streven naar verbetering van comfort.

4) Met behulp van de Energievoorbeeldwoningen krijgen veel meer bewoners dan die van de onderzochte voorbeeldwoningen handvaten om hun woning energiezuinig of zelfs energieneutraal te kunnen maken. Hierbij focussen we op:

  • Maatregelen waarmee bewoners in stappen en kostenefficiënt minder tot geen aardgas meer hoeven te gebruiken.
  • Maatregelen die op de langere termijn financiële besparingen leveren en bijdragen aan een energieneutraal Houten. Dat betekent vaak dat er op de korte termijn investeringen nodig zijn.
  • Verbetering van de isolatie en optimalisering van de verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen.
  • Mogelijkheden voor eigen opwek van elektriciteit door het gebruik van het eigen dak voor zonnepanelen.

5) We begrijpen dat de nodige financiële investeringen niet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom hebben we op de website een stapsgewijze aanpak geplaatst waarbij de snelle en goedkope (no-regret) maatregelen voorop staan.

Lees hier de privacyverklaring die van toepassing is op het Energie Voorbeeld Woningen project.