FAQ – vragen en antwoorden deelnemers online infosessie Heel Houten Isoleert

Vragen en antwoorden n.a.v. de online informatiesessie Heel Houten Isoleert: Hoe isoleer ik mijn huis? 1 februari 2021

Onderstaand staat een antwoord op de belangrijkste vragen die op de avond zelf niet of maar kort zijn beantwoord.

1. Mag je ook isoleren aan de buitenkant?
Dat mag wel maar dat zal veel bouwkundige aanpassing nodig maken zoals fundering maar ook de kapconstructie moet misschien aangepast worden. Isolatie aan de binnenkant van de buitenmuur is dan ook het makkelijkste. Wel wordt de netto woonruimte dan iets kleiner.

2. Hoe laag moet ik de thermostaat ’s nachts zetten?
Bij een lage temperatuurverwarming in combinatie met vloerverwarming is het aan te bevelen om de thermostaat niet lager te zetten. Bij hoge temperatuur verwarmingen maakt het niet zo veel uit. Wel dient vermeld dat bij een slecht geïsoleerd huis er meer warmte verloren gaat naarmate het verschil tussen binnen en buitentemperatuur groter is.

3. Het vervangen van radiatoren door convectoren is vrij prijzig. Zijn radiator ventilatoren hiervoor een alternatief.
Het verhogen van de luchtsnelheid langs de verwarmingsplaten leidt tot verhoging van de warmtecapaciteit. De ventilatoren die op de markt zijn heten wel radiatorventilatoren maar zijn eigenlijk het best geschikt om in een kast van een convector te leggen. Niettemin is het mogelijk om ze op of onder een radiator te leggen. Er moet voor aanschaf goed worden opgelet of een ventilator wel past op een radiator. Er onder kan altijd. Bij een ventilatorblok worden pootjes geleverd opdat het blokje niet op de grond ligt, wel is dan het rendement het hoogste wanneer het ventilatorblok dicht onder de radiatorplaat ligt. Het vermogen dat een ventilatorblokje aan elektriciteit nodig heeft is niet hoog. Koop er niet direct veel maar probeer het eens met één of twee blokjes. Elke ventilatorblokje bestaat uit drie kleine ventilatoren.

4. Een deelnemer vraagt zich af of er voldoende ventilatie in de kruipruimte is.
Eén rooster aan voor en achterkant van de fundering in de regel al voldoende is. Meer roosters leidt vaak al weer tot een grotere afkoeling van de kruipruimte hetgeen ook weer nadelig is.

5. Een deelnemer vraagt zich af wanneer alleen de begane grond wordt verwarmd of dan isolatie van het dak wel nodig is.
Wanneer het dak niet geïsoleerd is dan zal er veel kou naar binnen komen. In een woning zal ten gevolge van het feit dat warme lucht naar boven gaat (het schoorsteeneffect) warmte van de begane grond naar de bovenverdiepingen gaan. Wanneer dan de zolderverdieping slecht geïsoleerd is dan gaat die warmte verloren. Er zal veel warmte aan de begane grond onttrokken worden. Ook zal verwarming van een vertrek zoals de badkamer dan eerder nodig zijn. ( dit antwoord gaat uit van een traditioneel huis). Denk bij het inbeelden van dit antwoord ook aan het comfort dat wordt verkregen wanneer het huis van de buren warm wordt gestookt. Daar kun je veel profijt van hebben. Betonnen vloeren en muren geleiden warmte prima!!

6. Ik wil mijn huis graag een betere isolatie geven. Wat moet ik het eerste doen wanneer ik moet kiezen tussen vloer, muur of glas?
Welke actie het eerst gedaan zou moeten worden is sterk afhankelijk van de isolatiewaarde van de gebruikte materialen i.c. het bouwjaar van de woning. Vaak is het wel zo dat wanneer een woning nog enkel of oud dubbel glas heeft, de grootste besparing te behalen is met vervanging van het glas. De site https://www.verbeterjehuis.nl kan bij die afweging heel goed helpen. Anders kan een energieambassadeur van EnergieRijk Houten (ERH)nog advies geven via het EnegrieBespaarCafé.

7. Wanneer ik mee wil doen met de inkoopactie van ERH wanneer ben ik verplicht mee te doen?
Wanneer iemand mee wil doen dan gaat die pas een verplichting aan na het accepteren van de offerte van de leverancier die door ERH is voorgedragen. Een offerte wordt pas gemaakt nadat de leverancier een bezoek ter plaatse heeft afgelegd.

8. Geven jullie ook advies over het isoleren van een vloer van boven. De vloer heeft geen kruipruimte?
Via het EnergieBespaarCafé kan de vraag worden gesteld. Niettemin is het mogelijk om met een extra isolerende vloer de waarde te verbeteren. Het nadeel hiervan is wel dat het niveau van de vloer aanzienlijk hoger wordt. Zie voor meer info over het EnergieBespaarCafé en het aanmelden voor een afspraak: energierijkhouten.nl/activiteiten/energiebespaarcafe/

9. Kan ik ook advies inwinnen mbt dakisolatie?
Via het EnergieBespaarCafé kan een vraag worden gesteld. Ook via de website https://www.verbeterjehuis.nl kan een berekening worden gemaakt over kosten en opbrengsten van een isolatie. Ook is een bezoek van de website van Milieu Centraal aan te bevelen.

10. Kun je in een tussenwoning als enige het dak isoleren of moet dat met de hele rij woningen?
Het is lastig om bij een tussenwoning het dak aan de buitenkant te isoleren omdat dan het niveau van de pannen omhoog komt. In dat geval kan de isolatie beter aan de binnenkant worden aangebracht. Wel moet een dampremmende laag aan de warme kant worden aangebracht om vocht in de constructie te voorkomen. Het feit dat de buren niet isoleren heeft invloed op de temperatuur van de woningscheidende muur. Het zal immers kouder zijn bij de buren…

11. Door ERH wordt het belang van dakisolatie aan geprezen. Echter wordt er geen leverancier voorgedragen.
ERH heeft geen leverancier geselecteerd omdat dakisolatie bewerkelijker, duurder en vaak meer maatwerk is. Hierdoor is het ook lastiger om deze activiteit in een collectieve inkoop mee te nemen. Wel kunnen de energieambassadeurs via het EnergieBespaarCafé hierover in gesprek gaan met bewoners om hier meer informatie over te geven. Bezoek van de websites www.verbeterjehuis.nl of www.milieucentraal.nl kunnen ook helpen.

12. Is het gewenst om de isolatie van een woning uit 1988 opnieuw te controleren op de kwaliteit?
Woningen voor 1986 hebben meestal voldoende ruimte. Woningen die daarna zijn opgeleverd hebben onvoldoende ruimte voor spouwmuurisolatie. Een leverancier zal altijd eerste inspectie van de spouw uitvoeren voordat hij tot isolatie overgaat. Zie verder op onze website bij collectieve inkoop spouwmuurisolatie.

13. Waarom heeft ERH nu al de vierde glasleverancier gecontracteerd?
RM glas uit Nieuwegein is de tweede leverancier die is geselecteerd. Naast de evaluatie van de vorige leverancier hebben wij ook nadrukkelijker gekeken naar de vestigingsplaats van de leverancier.

14. Heeft het zin om triple glas in een matig geïsoleerde woning te installeren?
Elke isolatiemaatregel is goed om uit te voeren. Wel is het erg zinvol om te kijken welke isolatiemaatregel het meeste rendement heeft en het hierdoor verdient het eerste uit te voeren. De websites verbeterjehuis.nl en milieucentraal.nl kunnen hierbij buitengewoon goed helpen. Maar ook de energieambassadeurs kunnen via het energiebespaarcafé worden benaderd voor advies. Wel kan je stellen dat in bestaande kozijnen meestal alleen ruimte is voor HR++ glas. Bij nieuwe kozijnen is triple glas wel aan te bevelen. De meerprijs is dan relatief laag.

15. Zijn er plannen voor het inkopen voor Lage temperatuur radiatoren?
Daar zijn op dit moment geen plannen voor. De hoeveelheid af te nemen elementen zijn nog niet hoog.

Wij hebben geprobeerd om alle relevante vragen die niet zijn beantwoord op de avond te beantwoorden in dit document.
Heb je nog steeds vragen dan kunnen deze gesteld worden aan onze energieambassadeurs.

Meld je online aan via onderstaande knop en je wordt binnen 48 uur teruggebeld (niet op zon- en feestagen).

AANMELDEN

klik hier voor een pdf met de vragen en antwoorden.