Project Energie Voorbeeld Woningen

Vanuit EnergieRijk Houten is een project gestart met de naam EnergieVoorbeeldWoningen.
Doel is om van minimaal  40 verschillende typen woningen de mogelijkheden om dat type woning te verduurzamen, in kaart te brengen en in een bestand te zetten. We proberen van ieder type woning in Houten, waarvan er minstens 10 zijn, een voorbeeldwoning in het bestand te hebben. Momenteel hebben we al 15 aangemelde woningen waarvan er 1 al in kaart gebracht is. Ons uiteindelijke streven is 40 typen woningen.

Informatie gratis inzien
Van onze bevindingen worden rapporten opgesteld waarin de verschillende opties met betrekking tot welke besparingen er mogelijk zijn, wat dit gaat kosten en wat het oplevert aan geld en comfort vermeld staan. Uiteraard rekenen we dan met de huidige prijzen.
Ieder type woning staat voor tientallen tot wel honderden huizen van hetzelfde type. Via de website kan men zijn type woning terugzoeken het rapport met besparing gratis inzien/downloaden als we deze geïnventariseerd hebben.

Jouw huis aanmelden als voorbeeld woning?
Aanmelden kan nog, mits we het type nog niet hebben en er minimaal 10 woningen van zijn. Aan de eigenaar van de woning vragen we een bijdrage van € 25,- maar krijg je dan wel een uitgebreid professioneel adviesrapport voor terug (marktwaarde € 300,-). Voor een voorbeeld van zo’n rapport zie hier. Als de bewoner aan de slag gaat met de adviezen, kunnen de bevindingen en besparingen teruggekoppeld worden aan het EnergieVoorbeeldWoningen project.

Meld je aan via onderstaand formulier: