* Burgerberaad Energie

In september en oktober 2023 komen 150 Houtenaren drie dagen bij elkaar om in gesprek te gaan over hoe de gemeente Houten energieneutraal kan worden. De adviezen die hieruit voortkomen, worden verder uitgewerkt met als resultaat een stappenplan Houten energieneutraal 2040.

Om de inwoners van Houten te informeren over de thema’s waarover het Burgerberaad zich gaat buigen, hebben de organisaties in Houten die zich bezig houden met het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie vijf artikelen geschreven.
Deze artikelen verschijnen vanaf 30 augustus vijf weken lang in ’t Groentje. Daarnaast zijn ze ook hier te lezen.
Meer informatie over het Burgerberaad 2040 vind je op de website van de gemeente.