* EnergieRijke wijken (de Sloten en de Hagen)

In (de gemeente) Houten gebeurt er een heleboel op het gebied van energie besparen, isoleren en duurzame energie opwekken. Steeds meer bewoners voelen de urgentie, zien het nut en krijgen zin om samen hun woningen en hun omgeving duurzamer te maken. EnergieRijk Houten is een van de bewonersorganisaties die zich hier met bewoners voor inzetten.

Een van de activiteiten die EnergieRijk Houten (ERH) uitvoert, is het activeren en ondersteunen van bewonersteams binnen de diverse wijken van Houten. Naast de Hoeven Energie (in 2015 gestart en voorloper van ERH; nu weer terug onder paraplu ERH) vormden zich achtereenvolgens de EnergieRijke Sloten (2020), Slagen (2021), Gaarden (2021) en Oorden (2022). Er vonden al vele activiteiten plaats van een infomarkt en een groene daken actie, tot inkoopacties, een spectaculaire blowerdoortest en informatiebijeenkomsten. Nu wordt gestart in de Hagen.

Buurt-enquête Hagen
Een aantal bewoners in de Hagen is in samenwerking met buurthuis Het Lokaal en EnergieRijk Houten enthousiast om aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van de huizen. Ze gaan samen dingen uitzoeken, uitwisselen en organiseren, zoals info over isolatie van de huizen, collectieve inkoopacties en ideeën om uiteindelijk van het aardgas af te gaan. Net als in de andere EnergieRijke wijken wordt gestart met een buurt-enquête om informatie op te halen over wat er al is gedaan door bewoners in de wijk en waar de behoefte en interesse zit om meer over te weten of mee aan de slag te gaan.

Deze enquête wordt via een flyer of een persoonlijk gesprekje aan de deur op ieder adres in de wijk bezorgd met de vraag of zoveel mogelijk Hagen-bewoners hem in willen vullen. Ook voor huurders is het interessant om in te vullen. Er is een apart onderdeel voor hen. www.bit.ly/hagenvragen.

EnergieRijke Sloten
Omdat de EnergieRijke Sloten startte in corona-tijd en een deur-aan-deur enquête toen niet handig was, is de afgelopen weken ook in de Sloten de buurt-enquête verspreid. www.bit.ly/slotenvragen.

Alle informatie over de EnergieRijke wijken vind je op www.energierijkhouten.nl/mijnbuurt