* Buurt-enquêtes in Hagen en Sloten

Afgelopen juli hebben EnergieRijke bewonersteams in de Hagen en de Sloten een buurt-enquête uitgezet onder alle bewoners uit hun wijk (huurders en huiseigenaren). Zo kregen ze info over de wensen & ideeën voor het duurzamer maken van de woningen en de wijk. Met de antwoorden kan het bewonersteam bepalen hoe ze in de wijk aan de slag willen met elkaar.

EnergieRijke Hagen
In de Hagen vulde ruim een kwart van alle adressen (405) in de Hagen de enquête in. De uitkomsten zijn interessant en laten zien dat huiseigenaren met de toekomst bezig zijn: 78% van de huiseigenaren (met een woning voor 2010) heeft interesse in een warmtepomp en/of een collectieve warmte-oplossing. 81% heeft interesse in het energieneutraal maken van de woning. Men is actief bezig met isoleren en besparen. Ook huurders zijn al flink aan het energie besparen met eenvoudige maatregelen. Ook is er veel draagvlak voor het EnergieRijke bewonersinitiatief dat samenwerkt met Het Lokaal.

EnergieRijke Sloten
In de Sloten vulde 22% van de 457 adressen de vragenlijst in. Bijna alle respondenten hebben al een of meer maatregelen genomen om energie te besparen. De interesse in andere maatregelen is ook erg groot. Het onderwerp leeft dus zeker in de wijk. Er is vooral veel belangstelling voor een duurzaam alternatief voor de (hetelucht-) verwarming en voor de subsidiemogelijkheden die er zijn om maatregelen te nemen.

Burendag 2023
Op 23 september was het mobiele EnergieBespaarCafé in Hagen en in de Sloten om samen met bewoners uit de EnergieRijke buurtteams met geïnteresseerde buurtgenoten in gesprek te gaan over de uitkomsten van de enquête? Waar zit de energie en wat kunnen we samen gaan oppakken?

Wat gaan we nog meer doen doen?
Genoeg reden dus om in beide wijken door te pakken met gezamenlijke activiteiten om buurtbewoners samen verder te helpen. Binnenkort maken de teams vervolgacties en plannen bekend. Je leest hier meer over op de wijkpagina’s onder www.energierijkhouten.nl/mijnbuurt.