* Natuurvriendelijk isoleren?

Nu het stookseizoen weer in aantocht is, zullen meer mensen weer gaan nadenken over een comfortabel en warm huis waarvoor ze tegelijkertijd niet teveel gas hoeven te verstoken. Een goed geïsoleerd huis zorgt ervoor dat de warmte langer in huis blijft en je dus minder gas gebruikt om je huis warm te stoken. Dat is interessant…
Maar wat ook interessant is, is dat bewoners tegenwoordig bij het isoleren rekening zullen moeten houden met ‘onzichtbare’ bewoners die via de buitenkant van het huis ook genieten van een warm plekje onder de dakrand of in de spouwmuur. We hebben het dan over huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Deze nuttige beestjes zorgen er voor dat de insectenpopulatie gevarieerd en in verhouding blijft en het is dus zo gek nog niet om ze te vriend te houden. Dit betekent wel dat het isoleren van dak of spouwmuur wat extra uitdagingen met zich meebrengt. Het isoleren en verbouwen van huizen dient namelijk diervriendelijk (ook wel natuurvriendelijk of natuurinclusief) te gebeuren.
Gelukkig is dit in de provincie Utrecht en ook in de gemeente Houten al redelijk goed geregeld. De regels en voorwaarden zijn in kaart gebracht en er zijn installateurs en leveranciers opgeleid om op diervriendelijke wijze te isoleren. Omdat de gemeente bezig is met een soorten management plan (SMP) en nu eerst met een pre-SMP betekent dit dat de bewoner in ieder geval niet met hele hoge extra kosten te maken krijgt. Wat het wel betekent voor bewoners en de manier en het moment van isoleren zal verteld worden op de bewonersavond over isoleren die EnergieRijk Houten op 4 oktober a.s. organiseert.

Informatieavond isolatie
Op woensdagavond 4 oktober start de collectieve inkoopactie voor isolatie Heel Houten Isoleert met een interessante en informatieve avond over isolatie. Naast presentaties over het nut van isoleren en informatie over de isolatiematregelen die deel uitmaken van de collectieve actie, zullen bewoners hun ervaring met isolatie en inkoopacties delen. De leveranciers die meewerken zullen zichzelf voorstellen en er is aandacht voor het natuurvriendelijk isoleren. Zie energie-agenda rechts voor praktische info.

Heel Houten Isoleert
De collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen start op 1 oktober. Dit jaar zijn er aanbiedingen voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonwering. Ook voor HRglas zijn er mogelijkheden. Info en aanmelden: www.heelhoutenisoleert.nl