* Duurzaam met de buurt?

Samen met je buren, straat- en wijkgenoten die je kent van de hond uitlaten, een praatje in de zon, buurtfeesten, de basisschool of gewoon als goede buren werkt het heel goed om met de verduurzaming van je huis aan de slag te gaan.

Drukbezochte informatieavond De Hoeven Energie, november 2017

De Hoeven Energie
In 2015 vond een vijftal bewoners uit de wijk de Hoeven elkaar in hun wens om hun woningen te verduurzamen met het idee dat ze samen meer wilden en konden bereiken. “Het begon heel klein, gewoon door er samen over te praten en ervaringen uit te wisselen. De vrijwilligers waren de ambassadeurs van de buurt en gaven hun kennis en ervaringen door aan steeds meer buurtbewoners”, vertelt Henry Kool. Hij is vanaf het prille begin betrokken bij De Hoeven Energie. De huizen in hun wijk lijken op elkaar, per straat, blok of groter gedeelte en de ervaringen van de één waren ook interessant voor de ander. “Daardoor kwam de bewustwording op gang en gingen steeds meer mensen telkens een stapje verder dan alleen er over nadenken. Het kleinschalige, het directe, persoonlijke gesprek op gelijkwaardig niveau: niet vanuit de overheid, maar puur vanuit de bereidwilligheid om je ervaringen te delen met je buren. Informatie delen zonder een ander belang dan de voordelen (lagere energierekening, meer wooncomfort en een betere toekomst voor de volgende generaties) over te brengen. Ik krijg daar nog steeds veel energie van!”, aldus Henry.

EnergieRijke Sloten
Ondertussen zijn veel van de activiteiten voor alle inwoners Houten-breed voortgezet door EnergieRijk Houten, maar het buurtsucces van de Hoeven Energie kan ook werken voor andere wijken in Houten. In de Sloten hebben ze dit afgelopen winter ook ervaren toen daar drie buurtbewoners maar liefst vier collectieve acties hebben opgestart om de Sloten huizen duurzamer en comfortabeler te maken en het onderhoud aan de gevelpanelen samen aan te pakken. Door corona nog op kleine schaal, maar wel met een mooi resultaat. Al 40 bewoners gingen aan de slag met in totaal bijna 90 maatregelen. Roel van de EnergieRijke Sloten over het belang van hun wijkinitiatief:

De bewoners (Jessica, Roel en Anja) die de EnergieRijke Sloten hebben opgezet

“Er zijn altijd bewoners die het leuk vinden om iets uit te zoeken, zoals ik, maar veel anderen hebben daar juist helemaal geen zin in. Als ik het dan toch uitzoek, waarom zouden mijn buren en wijkgenoten daar dan niet van meeprofiteren? Anderen hoeven dan alleen maar te zeggen: ‘ja dat wil ook’. Het is daarom een laagdrempelige manier om samen te gaan verduurzamen. Het is vertrouwd en er speelt geen winstoogmerk of eigenbelang mee.”

Met jouw buurtgenoten aan de slag?
Overleg eens met je buren en kijk wat de wensen en mogelijkheden zijn voor de huizen in jullie straat of buurt. Op het gebied van isoleren, energie besparen en opwek op eigen dak kun je contact zoeken met EnergieRijk Houten. Dankzij een uitgebreid netwerk kunnen wij enthousiaste buurtbewoners met elkaar in contact brengen en helpen om een buurtinitiatief verder vorm te geven met bijvoorbeeld collectieve acties speciaal voor de wijk.

Heb je een bijzonder duurzaam idee met je straat of blok dan is er misschien wel financiering mogelijk via het Duurzaamheidsfonds. Op het gebied van zonne-energie (huizenbezitters, huurders en bedrijven) kunnen de diverse duurzame inwoners initiatieven die er al zijn ook helpen met informatie en actie.
Impact Houten voor bedrijven.
Opgewekt Houten voor zon op grote daken en deelname daarin.
Duurzaam Eiland voor alle duurzame aangelegenheden op het Eiland van Schalkwijk.