* Duurzame VvE Grindmeer Houten

Duurzame Vereniging van Eigenaren Grindmeer Houten

In april 2023 heeft de VvE van het appartementencomplex aan het Grindmeer contact gezocht met EnergieRijk Houten over de haalbaarheid van zonnepanelen. Op een vergadering van de VvE in “De Engel” waren (nagenoeg alle) bewoners aanwezig, het bestuur van de VvE, een leverancier, en energieambassadeur Ardy Notenboom van EnergieRijk Houten.
Zowel energieambassadeur, Ardy Notenboom als de leverancier, Jordi van Kouwen van “Solar Experience Center” uit Culemborg hielden een presentatie. Er is geprobeerd om de bewoners te overtuigen van het nut (en de noodzaak) van de aanleg van zonnepanelen. Bewoners die twijfelen is aangeraden om wel een kabel van het dak naar de meterkast te laten aanleggen, zodat in de toekomst alsnog panelen aangesloten kunnen worden. De leverancier wist met kennis en kunde een duidelijke neer te zetten. 9 van de 12 bewoners hebben uiteindelijk besloten panelen aan te laten leggen. 2 bewoners hebben alleen een kabel laten aanleggen. 1 bewoner heeft afgezien van de kabel en de panelen.

In oktober 2023 is de installatie opgeleverd. Tot ieders tevredenheid. Het Solar Experience Center was tevreden over de goede samenwerking met de VvE en de bewoners. Alle bewoners hebben een individuele offerte ontvangen en de opdracht verleend. De monteurs waren tevreden over de goede samenwerking tijdens de werkzaamheden. Zij hebben ook positief meegedacht over creatieve ad-hoc oplossingen bij het aanleggen van de bekabeling. De bewoners hebben waardering voor de nette manier van werken. Op de laatste werkdag heeft één van de monteurs met een drone een luchtfoto gemaakt van de net aangelegde zonnepanelen.

Op 1 november was de afsluiting van het project, opnieuw met een bijeenkomst in De Engel. Opnieuw hield energieambassadeur Ardy Notenboom een presentatie. Deze keer gericht op het wegnemen van ongerustheid over saldering en teruglevering van zonne-energie, en over heffingen van energieleveranciers en over congestie op het LaagSpanningsnet. De bewoners en het bestuur van de VvE hebben de leverancier en EnergieRijk Houten bedankt voor alle inspanningen en de goede samenwerking.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van jouw VvE met behulp van zonnepanelen, warmteoplossingen, isolatie of een groen dak? Op woensdag 29 november organiseert EnergieRijk Houten een informatieavond speciaal voor VvE’s in Houten over duurzame vraagstukken. Energieambassadeurs Ardy Notenboom en Harry van Wijk geven informatie en Bert van Egdom (specialist voor VvE’s van Mijn Groene huis in Zeist) deelt ervaringen van en met groene VvE’s uit de regio. Klik hier voor meer info.

Luchtfoto Grindmeer – Solar Experience