In juni 2020 zijn de eerste stappen gezet om een gerichte wijkaanpak te organiseren om bewoners van De Sloten te informeren over de verduurzaming van woningen in hun wijk.

EnergieRijk Houten vrijwilligers Carina Aukes en Jessica Veen die beiden in De Sloten wonen, zijn plannen aan het maken voor een informatie-bijeenkomst in het najaar.

Woon je in De Sloten en vind je het leuk om met een groepje deze plannen verder vorm te geven (informatie-bijeenkomst, collectieve inkoopactie speciaal gericht op de Sloten huizen, bewoners informeren huis-aan-huis)? Meld je dan via desloten@energierijkhouten.nl

Binnenkort kun je hier meer informatie lezen over de wijkaanpak in De Sloten.