* Wamtepomp ja of nee?

‘Een warmtepomp voor verwarming is niets anders dan een omgekeerde koelkast’

Voor de derde keer organiseerde EnergieRijk Houten een bezoek aan drie ervaringsdeskundigen met warmtepompen in hun jaren 80 woning in Houten. Met (ongeveer) 20 belangstellenden bezochten we verdeeld over meerdere groepen drie woningen die met warmte uit de buitenlucht worden verwarmd. De woningeigenaren deelden hun praktijkervaringen met het zoekproces naar de meest geschikte installaties, de beste installateurs, de gedane aanpassingen aan de woning en het elektraverbruik. En de soms negatieve beeldvorming over geluid van de installatie en de mogelijkheden van een warmtepomp bij vrieskou werden rechtgezet. Behalve over warmtepompen werd veel kennis en ervaring uitgewisseld over isolatie- en ventilatiemogelijkheden. Ook tussen de belangstellenden onderling was een levendige uitwisseling van ideeën.

De belangstellenden waren vooral geïnteresseerd in de kosten, de ruimte die de installatie vraagt binnen- en buitenshuis en de praktische aspecten zoals elektra verbruik en geluid. Vooral over een geschikt moment voor de overstap naar een warmtepomp werd volop van gedachten gewisseld: wacht je op een natuurlijk moment zoals een verbouwing, op de einde van de levensduur van je CV-ketel, op duidelijkheid van de gemeente over de warmteplannen of ga je eerder tot aanschaf over vanuit duurzaamheidsoverwegingen?

Namens de deelnemers veel dank aan de drie ervaringsdeskundigen die voor de derde keer de belangstellenden gastvrij hebben ontvangen en hun waardevolle kennis hebben gedeeld! En eind oktober zal er bij voldoende belangstelling  opnieuw een rondgang worden georganiseerd. Houd de website van EnergieRijk Houten in de gaten!

Dit vinden de deelnemers aan de fietstocht:

– ‘Dit helpt ons verder met de keuze van een warmtepomp. Mooi initiatief’
– ‘Fijn dat er zo open en zonder belangen over de kosten kan worden gesproken’