* EnergieVoorbeeldWo-ning: Enthousiast aan de slag

* EnergieVoorbeeldWoning: Enthousiast aan de slag

Een van de projecten van Energierijk Houten (mede mogelijk gemaakt door het DuurzaamheidsFonds Houten) is het EnergieVoorbeeldWoningen (EVW) project. Hierbij onderzoekt een team van professionals en energieambassadeurs woningen in de gemeente Houten die als voorbeeld kunnen dienen voor het nemen van verduurzamende maatregelen. De adviesrapporten (van woningen die nog niet verregaand verduurzaamd zijn en van een type waarvan er tenminste tien, maar vaker tientallen dezelfde zijn) bevatten waardevolle metingen van de huidige stand van zaken en praktische suggesties voor te nemen maatregelen, zodat eigenaren van dezelfde typen woningen deze gemakkelijk kunnen overnemen. Voor totaal 40 verschillende typen woningen worden de mogelijkheden in kaart gebracht om de woning te verduurzamen

Peter en Maureen Peters zijn sinds 2018 bezig met een plan voor het verduurzamen van hun woning. Onder andere via EnergieRijk Houten lieten zij zich informeren en vormden zij zich een beeld van de mogelijkheden. Ook gaven ze hun huis aan het Kooikerseind op als EnergieVoorbeeldWoning en gingen ze in gesprek met hun buren, zodat ook zij zouden kunnen profiteren van de informatie die dat zou opleveren.

Dit inspireerde hen om ook al voordat ze het rapport in handen hadden te investeren in duurzame stappen. Ondertussen hebben zij 14 zonnepanelen waarmee zij voldoende elektriciteit hebben voor de hybride warmtepomp gekoppeld aan het mechanische ventilatiesysteem in hun woning. Hun CV-ketel en radiatoren zijn geoptimaliseerd en waterzijdig ingeregeld. Ook hebben ze folie achter de CV-radiatoren en tochtdrempels onder de relevante deuren aangebracht. Voor deze investeringen hebben ze gebruik gemaakt van een Energiebespaarlening en een ISDE subsidie op de warmtepomp.

Op de vraag of ze het niet in een verkeerde volgorde doen, namelijk eerst de warmtepomp en dan pas isoleren, heeft Peter Peters een duidelijk antwoord. ‘Met de hybride warmtepomp, aangesloten op de mechanische ventilatie, gebruiken we de warme lucht van o.a. het koken meteen en dit scheelt gas. Wij wilden eerst de grote investering van zonnepanelen en warmtepomp doen om daarna de rest gefaseerd uit te voeren. Dit kon en is in goed overleg met de energie-adviseurs gedaan.’

Met het adviesrapport in handen gaan ze zich oriënteren op de volgende stappen zoals een terugslagklep voor de afzuigkap, spouwmuur- en /of vloerisolatie, HR++(+)glas en ventilatortje(s) onder radiatoren.

De Energieambassadeurs en EnergieRijk Houten hebben ons enorm geholpen. Het is fijn om ze als sparringpartner te hebben voor grote of kleine maatregelen, zonder dat er een ander belang achter zit. Wij zijn met verduurzamen begonnen om geld te besparen, maar worden ons meer en meer bewust dat het ook ons wooncomfort verhoogt en goed is voor het milieu en de generaties na ons.

Van de voorbeeldwoning aan het kooikerseind zijn er ca. 75 van (bijna) hetzelfde type in Houten noord-oost. De adviesrapporten van alle 40 EnergieVoorbeeldWoningen staan nu online. Check de adviesrapporten hier.

Het adviesrapport voor dit type woning vind je hier.

Dit artikel verscheen op 20 mei 2020 op de Duurzaamheidspagina in ‘t Groentje/Houtens Nieuws.

voor- en achterkant van de EnergieVoorbeeldWoning: